Valitse sivu

Miehikkälän ja Virolahden palveluliikenne kesällä 2024

Palvelu tilataan molempien kuntien osalta Virolahden kunnanvirastolta p. 040 710 7301 viimeistään edeltävänä torstaina klo 15.Palveluliikenne ajetaan perjantaisin , paitsi juhannusviikolla 25 torstaina 20.6.2024 ja tilaus kesiviikkona 19.6.2024 klo 15 mennessä....

Vaasan hallinto-oikeus asia dnro 20234/2021 ym.

Ympäristönsuojelulain 197 §:n 2 momentin mukaan tieto hallinto-oikeuden päätöksen 29.5.2024 nro 695/2024 julkisesta kuulutuksesta on julkaistava vaikutusalueen kunnassa kuntalain 108 §:n mukaisella tavalla päätöskuulutuksessa ilmenevän muutoksenhakuajan päättymiseen...
Virolahden kylien turvallisuuskysely

Virolahden kylien turvallisuuskysely

Hyvät virolahtelaiset, Tällä kyselyllä kartoitamme ajatuksianne Virolahden kylistä ja niiden turvallisuudesta. Saatuja vastauksia voidaan hyödyntää mm. kylien turvallisuussuunnitelman laatimisessa ja kylien toiminnan kehittämisessä. Turvallisuuskysely auttaa myös...

Virolahden kunta tiedottaa venepaikoista

Niiden, jotka pitävät venettään Virolahden kunnan omistamilla alueilla (mm. Virojoessa, Ukkosaaressa, Siikasaaressa, Ruosviikinpohjassa, Mustalahdessa) kesällä 2024 ja jotka eivät ole vielä saaneet laskua venepaikasta, on ilmoitettava veneen pidosta tekniseen...

Museovirasto jatkaa vanhojen kivilouhosten inventointia

Museovirasto jatkaa vuonna 2023 aloittamaansa Virolahden vanhojen kivilouhosalueiden arkeologista inventointia 23-24.5.2024 Sittasaaren-Tuntinniemen-Hepokallion-Kirsniemen alueella sekä mahdollisesti joissakin länsirannan saarissa. Inventoinnin tarkoituksena on...