Valitse sivu

Haminan ja Virolahden kuntaliitos on kariutunut. Virolahden kunnanvaltuusto hylkäsi kokouksessaan 7.5.2024 yhdistymissopimuksen äänin 14-7. Samaan aikaan pidetyssä Haminan kaupunginvaltuustossa sopimuksen takana oli 35 valtuutettua 43:sta.

Toteutuakseen Haminan ja Virolahden kuntaliitos olisi vaatinut molempien kuntien valtuustojen myönteisen, samansisältöisen päätöksen. Haminan ja Virolahden edellinen liitoshanke kariutui vuonna 2011.

● Kaakonkulma hävisi. Selvityksessä esille tuodut neljä yhdistymisen edellytystä kaikki täyttyivät. Harmillinen juttu, että tässä kävi näin. Eteenpäin kuitenkin mennään ja rakennetaan Haminalle omaa tulevaisuutta ilman Virolahtea, totesi Haminan kaupunginjohtaja Ilari Soosalu kuntien valtuustojen päätösten jälkeen.

Aloitteellinen kuntaliitosselvityksen tekemisestä oli Virolahden kunta, joka esitti keväällä 2023 kuntaliitosselvityksen tekemistä Haminan kaupungin kanssa. Molempien kuntien valtuustot tekivät syyskuussa 2023 päätöksen kuntaliitosselvityksen käynnistämisestä.

Selvityksen tavoitteena oli selvittää, voisiko Hamina ja Virolahti yhtenä kuntana vastata paremmin
kuntien tulevaisuuden haasteisiin ja järjestää paremmin alueen asukkaiden tarvitsemat palvelut sekä niiden rahoitus. Tiiviin työn tuloksena selvitysraportti ja yhdistymissopimus valmistuivat maaliskuussa 2024, jolloin molempien kuntien hallitukset päättivät asettaa kuntaliitosselvityksen asiakirjat kuntalaisten nähtäväksi.

Huhtikuussa kuntaliitosselvitys sai kuitenkin jo takapakkia, kun Virolahden kunnanhallitus päätti kokouksessaan 26.4. esittää valtuustolleen yhdistymissopimuksen hylkäämistä äänin 5-2. Haminan
kaupunginhallitus puolestaan esitti yksimielisesti sopimuksen hyväksymistä.

● Asetetut tavoitteet ja selvityksen antama informaatio huomioiden liitos olisi ollut perusteltavissa. Alusta asti oli kuitenkin selvää, että päätöksen tekevät valtuustot ja lopputulosta on kunnioitettava. Virolahdella tulevaisuuden haasteita lähdetään taklaamaan
itsenäisenä kuntana ja selvitystyö antaa tähän eväitä. Kiitos kaikille selvitykseen panoksensa antaneille, kommentoi kuntaliitoksen lopputulosta Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela.

Suurena yllätyksenä kuntaliitoksen kariutuminen ei siis enää tullut. Tämä tarkoittanee kuitenkin sitä, että tuskin kolmatta kuntaliitosselvitystä kaakonkulmalla lähivuosina nähdään.
Lisätiedot:
● Ilari Soosalu, Haminan kaupunginjohtaja, p. 040 353 2213, ilari.soosalu@hamina.fi
● Otto Koskela, Virolahden kunnanjohtaja, p. 040 199 2146, otto.koskela@virolahti.fi
● Antti Pakkanen, Haminan kaupunginhallituksen puheenjohtaja, p. 041 446 1632, antti.pakkanen@valtuusto.hamina.fi
● Vappu Kuokka, Virolahden kunnanhallituksen puheenjohtaja, p. 040 531 1350, vappu.kuokka@virolahti.fi