Valitse sivu

Strategiat ja ohjelmat

Kotkan – Haminan elinkeinostrategia

Kotka-Haminan seudun elinkeinostrategia määrittelee tärkeimmät yhteiset valinnat ja yhteistyöalueet, linjaa seudun elinkeinopolitiikan suuntaviivat ja houkuttelee yhteistyöhön niin kaupungit, kunnat, oppilaitokset, yritykset kuin järjestöt ja ihmiset.

Virolahden kuntastrategia

Koronavirus on muuttanut maailmaa lyhytkestoisesti sekä pysyvämmin. Emme tiedä akuutin koronakriisin kestoa tai sitä mitkä korona-ajan ilmiöt jäävät pysyviksi ja mitkä ohimeneviksi. 2019 päivitetty kuntastrategia on tehty aivan toisenlaisten olosuhteiden vallitessa –kuntastrategian uudistustarve normaalia vuotuista päivitystä suurempi. Muuttuneet olosuhteet luovat myös mahdollisuuksia. Koronaepidemian jälkeistä ”uutta normaalia” on miltei mahdoton ennustaa. Tämän vuoksi painopisteiden sekä tavoitteiden suunnittelujänne on vain 2 vuotta, eli uusi strategia kattaa vuodet 2021-2022.

Päivitetyn strategian visio on Kasvava Virolahti. Tämä voi tarkoittaa elinkeinotoimen kasvua tai väestön kasvua, mutta ennen kaikkea se kertoo meidän asenteesta. Asetamme tavoitteet korkealle ja ryhdymme toimeen. Uuden strategian vuoden 2021-2022 painopisteitä ovat: Elinkeino edellä, laadukas asuinympäristö, toimivat palvelut, markkinointi ja terve talous. Uuden strategian ja sen toimeenpano-ohjelman voisi tiivistää siten, että Vaalimaan ostosmatkailualueella on edelleenkin keskeinen asema, mutta painopistettä annetaan myös laadukkaalle asuinympäristölle, toimiville palveluille ja kotimaan matkailun edistämiselle.

Kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli

Virolahden ilmasto- ja energiaohjelma

Virolahden kunta haluaa kantaa sekä vastuunsa ilmastonmuutoksen hillinnässä, että toimia esimerkkinä muille organisaatioille. Tämän ohjelman taustalla on mm. Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategiassa 2011 – 2020 kuntien vastuulle osoitetut toimenpiteet energiatehokkuuden, uusiutuvan energian sekä luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseen. Kymenlaakson maakuntaohjelma 2018-2021 linjaa tavoitteen, että maakunta on hiilineutraali vuonna 2040

Tavoitteena hiilineutraali Kymenlaakso

Maakunnan päättäjät hyväksyivät 2019 Hiilineutraali Kymenlaakso tiekartan, johon on kirjattu tärkeimmät toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi. Kymenlaakso kuuluu myös HINKU-verkostoon.

Virolahden matkailustrategia ja toimenpideohjelma

Virolahden matkailun visio:
Virolahti  on hyvin saavutettava, kiehtova ja nouseva matkailukohde kaakossa. Rajan vilkas ilmapiiri houkuttelee Virolahdelle  sekä matkailijoita että kasvuhaluisia matkailuyrityksiä ja tarjoaa paikallisille asukkaille uusia työmahdollisuuksia. Monimuotoinen puhdas luonto ja rikas historia  ovat alati uudistuvien palvelujen ja tuotteiden lähde ja ne saavat matkailijan palaamaan Virolahdelle yhä uudelleen.

Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2021-2025


Henkilöstöpoliittisella ohjelmalla kuvataan, kuinka Kaakon kaksikon palveluohjaustyöryhmän asettamia toiminta-ajatusta ja tavotteita totetutetaan käytännössä. Linjaukset on laadittu yhteistyössä työnantajan ja henkilöstön edustajien kanssa.