Valitse sivu

Strategiat ja ohjelmat

Kotkan – Haminan elinkeinostrategia

Kotka-Haminan seudun elinkeinostrategia määrittelee tärkeimmät yhteiset valinnat ja yhteistyöalueet, linjaa seudun elinkeinopolitiikan suuntaviivat ja houkuttelee yhteistyöhön niin kaupungit, kunnat, oppilaitokset, yritykset kuin järjestöt ja ihmiset.

Virolahden kuntastrategia

Virolahden kunnanvaltuusto päivitti strategiaa marraskuussa 2023, sillä edellinen kuntastrategia oli vanhentumassa ja kunnan toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Hyvinvointialueuudistus ja Venäjän aloittama laajamittainen hyökkäyssota vaikutuksineen ovat muuttaneet kunnan organisaatiota, taloutta ja elinkeinopoliittista ympäristöä pysyvästi.

Kunnan toiminta ja talous ovat epätasapainossa, eikä Miehikkälän kunnan kanssa päästy yhteisymmärrykseen Kaakon kaksikko -yhteistyön syventämisestä. Kaakon kaksikko -yhteistyö päättyy pääasiassa 1.8.2024 alkaen. Virolahden tulee organisoida palvelunsa ja toimintonsa Kaakon kaksikon jälkeen uudelleen. Yhtenä vaihtoehtona selvitetään myös kuntaliitosta Haminan kaupungin kanssa.

Strategiaa päivitettäessä on otettu huomioon toiminnan ja talouden mittava epätasapaino sekä pienen organisaation rajallinen toimintakyky sekä henkilöstön työhyvinvointi. Tärkeiden asioiden välillä on jouduttu tekemään karsintaa sekä valintoja, mikä on ohjannut päivitettävää kuntastrategiaa.


Muutos on myös mahdollisuus. Toiminnan uudelleenorganisoinnilla on mahdollista tuottaa entistä parempia palveluja kuntalaisille, yrityksille ja muulle kuntaorganisaatiolle. Vuonna 2025 päättyvän valtuustokauden aikana edessä on paljon työtä ja Virolahden tulevaisuuden kannalta keskeisiä päätöksiä

Kunnanjohtaja Otto Koskela

Virolahden ilmasto- ja energiaohjelma

Virolahden kunta haluaa kantaa sekä vastuunsa ilmastonmuutoksen hillinnässä, että toimia esimerkkinä muille organisaatioille. Tämän ohjelman taustalla on mm. Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategiassa 2011 – 2020 kuntien vastuulle osoitetut toimenpiteet energiatehokkuuden, uusiutuvan energian sekä luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseen. Kymenlaakson maakuntaohjelma 2018-2021 linjaa tavoitteen, että maakunta on hiilineutraali vuonna 2040

Tavoitteena hiilineutraali Kymenlaakso

Maakunnan päättäjät hyväksyivät 2019 Hiilineutraali Kymenlaakso tiekartan, johon on kirjattu tärkeimmät toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi. Kymenlaakso kuuluu myös HINKU-verkostoon.

Virolahden matkailustrategia ja toimenpideohjelma

Virolahden matkailun visio:
Virolahti  on hyvin saavutettava, kiehtova ja nouseva matkailukohde kaakossa. Rajan vilkas ilmapiiri houkuttelee Virolahdelle  sekä matkailijoita että kasvuhaluisia matkailuyrityksiä ja tarjoaa paikallisille asukkaille uusia työmahdollisuuksia. Monimuotoinen puhdas luonto ja rikas historia  ovat alati uudistuvien palvelujen ja tuotteiden lähde ja ne saavat matkailijan palaamaan Virolahdelle yhä uudelleen.

Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2021-2025


Henkilöstöpoliittisella ohjelmalla kuvataan, kuinka Kaakon kaksikon palveluohjaustyöryhmän asettamia toiminta-ajatusta ja tavotteita totetutetaan käytännössä. Linjaukset on laadittu yhteistyössä työnantajan ja henkilöstön edustajien kanssa.