Valitse sivu

Lupajaosto: Poikkeamislupahakemus 935-426-7-330

Poikkeamaa haetaan Virolahden merenranta- alueiden osayleiskaavan määräyksistä kiinteistön toisenrakentamispaikan ja -alueen laajentamiseksi maa- ja metsätalousalueelle (M-1) niin, että laajennettavan rakennuspaikan pinta-alaksi saadaan 5000 m² sekä sen muuttamiseksi...

Lupajaosto: Lupa 935-2021-24 tilalle Hietaranta 935-425-1-101

Rakennustarkastaja on tehnyt 12.4.2021 lupapäätökset 935-2021-24   tilalle 935-425-1-101 (Hietaranta). Venevajan rakentaminen vanhan tilalle. Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 14.4.2021, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon....

KAAVOITUSKATSAUS

Miehikkälän ja Virolahden kuntien maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaiset kaavoituskatsaukset ovat julkisesti nähtävillä 8.4.-10.5.2021 välisen ajan kuntien www-sivuilla, osoitteissa www.miehikkala.fi ja www.virolahti.fi. Linkki kaavoituskatsaukseen:...

KAAKON KAKSIKON YHDISTYSTEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN HAKU 2021

KAAKON KAKSIKON YHDISTYSTEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN HAKU 2021 Avustushakemukset Miehikkälän ja Virolahden kunnille jätetään 6.4.2021 mennessä seuraavasti: Kulttuuri-, nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointitoiminnan yhdistysten hakemukset jätetään vapaamuotoisena tai...