Valitse sivu

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamista haetaan kaavoittamattomalle ranta-alueelle varastorakennuksen (60 m2) rakentamiseksi. Varastorakennus sijoittuu n. 46 m etäisyydelle rantaviivasta. Rakennuspaikka sijoittuu Virolahti (935) kunnan Säkäjärvi (427) kylän Kivelä 5:5 tilan määräalalle....

Haminan-Virolahden kalatalousalueen kuulutus

KUULUTUS Haminan-Virolahden kalatalousalue ilmoittaa, että 3.5.2023 pidetty yleiskokous on päättänyt sääntömääräisistä asioista. Kokouksesta laadittu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä kalatalousalueen kotisivuilla osoitteessa...

Julkipanoilmoitus 11.5.2023

935-2023-19 BLC Infra Oy 935-431-2-309 (Kultala III)21 ToimenpidelupaMyönnetty Uuden telelaitetilan rakentaminen telelaitteita ja kaapeleita varten. 935-2023-19 julkipanoilmoitusLataa