Valitse sivu

Yksityistieavustukset

Kunta päättää sen varoista yksitystien tien pitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi (84 § Yksityistielaki).

Kuntatekniikan lautakunta myöntää yksityistieavustukset. Tekninen johtaja vastaa yksityistieasioista, avustusten maksatuksesta  ja katselmuksista.

Hakemuslomakkeet ja yksityistieavustusten myöntämisperusteet löydät Kaakon Kaksikon Teknisten palvelujen sivuilta. Lisätietoa yksityistieavustuksista(Miehikkälän kunnan internet-sivuilta)


Valtion myöntämät avustukset

Valtionavustuskelpoisille yksityisteille voidaan myöntää harkinnanvaraisesti valtionavustusta tienpitoon. Avustusta voi hakea tien tiekunta. Avustusta myönnetään ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityisteiden parantamiseen. ELY-keskus arvioi hankkeen kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Avustuksesta päättää se toimivaltainen ELY-keskus, jonka alueella tie tai suurin osa siitä sijaitsee.

Lue lisää Yksityisteiden parantamisen avustuksista Ely-keskuksen sivuilta