Valitse sivu

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Vuoden 2019 alusta  Virolahden kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut on tuottanut maakunnallinen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä, Kymsote.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut löytyvät osoitteesta https://kymenhva.fi/

Hyvinvointialueet aloittavat 1.1.2023. Suuri muutos koskettaa kuntia ja kuntayhtymiä, joilta siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimenpalvelut hyvinvointialueiden vastuulle. Lisäksi kunnilta siirtyvät hyvinvointialueille koulukuraattorit ja koulupsykologit sekä tukipalveluhenkilöstöä. 

Hyvinvointialueet ovat kunnista ja valtiosta erillisiä julkisoikeudellisia yhteisöjä ja niillä on alueillaan itsehallinto.
Kymenlaakson hyvinvointialueen muodostavat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.