Valitse sivu

Museovirasto jatkaa vuonna 2023 aloittamaansa Virolahden vanhojen kivilouhosalueiden arkeologista inventointia 23-24.5.2024 Sittasaaren-Tuntinniemen-Hepokallion-Kirsniemen alueella sekä mahdollisesti joissakin länsirannan saarissa. Inventoinnin tarkoituksena on määrittää ja tarkentaa louhosalueiden aluerajaukset sekä täydentää niihin liittyviä kohdekuvauksia mm. arkistoaineistoihin, maastohavaintoihin ja kaukokartoitusaineistoihin perustuen. Alueella sijaitsevat louhokset ajoittuvat noin 1700–1900 luvuille. Kohteet on merkitty Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin (kyppi.fi). Viime vuonna inventointiin Hämeenkylän, Hakiavanniemen, Ukkosaaren ja Riisniemen louhokset.

Inventoinnissa mahdollisesti havaittaviin rakenteisiin ei kajota vaan ne ainoastaan dokumentoidaan sanallisesti, valokuvaten ja paikkatiedot talteen ottaen. Inventoijat pyrkivät aiheuttamaan mahdollisimman vähän häiriötä alueen asukkaille.

Inventoinnin yhteyshenkilö on Museoviraston erikoistutkija Jouni Taivainen. jouni.taivainen@museovirasto.fi, P. 0295336280