Valitse sivu

Asunnon irtisanominen

Irtisanomisilmoitukset tehdään aina kirjallisesti, paperisella irtisanomisilmoituslomakkeella, sähköpostilla tai sähköisesti.

Sähköinen irtisanomislomake

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan jommaltakummalta puolelta irtisanoa sopimussuhteen aikana. Jos sopimus irtisanotaan, se päättyy irtisanomisajan kuluttua.

Vuokralaiselle irtisanomisaika on yksi kuukausi, jollei muuta ole sovittu, irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden lopusta, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Esimerkiksi asunto irtisanotaan 2.5, vuokrasuhde päättyy 30.6.

Jos vuokranantaja irtisanoo vuokrasopimuksen, irtisanomisaika on kolme kalenterikuukautta tai jos vuokrasuhde on kestänyt vähintään vuoden, kuusi kalenterikuukautta.