Valitse sivu

Kaavoitus

Kaavoitus ohjaa rakentamista ja alueiden maankäyttöä. Kaavatasoja on kolme: maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Kunnan maankäyttöä ohjataan kahdella kaavatasolla, yleiskaava- ja asemakaavatasoilla. Maakuntaliiton laatima maakuntakaava ohjaa yleiskaavaa ja yleiskaava puolestaan yksityiskohtaisinta asemakaavaa.

Virolahden kunnan maapinta-ala on 370 km². Virojoen asemakaava-alueen pinta-ala on noin 117 ha. Virojoki-Vaalimaa osayleiskaava-alueella on maa-aluetta 2597 ha ja vesialuetta 123 ha. Merenrantaosayleiskaava-alueella on kaavoitettua aluetta 239,4 km². Rantaviivaa on n. 240 km. Vaahterikon teollisuusalueen asemakaava-alueen pinta-ala on noin 39 ha. Vaalimaan asemakaava-alueen pinta-ala on noin 160 ha. Pajulahden asemakaava-alueen pinta-ala on n. 24,2 ha.

Kunnan kaavoitusorganisaatio

Päätöksenteko kunnassa kaavoitukseen liittyvissä asioissa kuuluu osin kunnanhallitukselle ja osin tekniselle lautakunnalle. Karkeasti jaettuna tekninen lautakunta valmistelee kaava-asioita ja kunnanhallitus päättää niistä. Kaavan laatijana toimii ulkopuolinen konsultti. Lopullisen kaavaehdotuksen hyväksyy kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksestä.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Voit lukea lisää valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista lisää ympäristö.fi-sivuilta

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on:

  • varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa,
  • auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys,
  • toimia kaavoituksen ennakoivan ja vuorovaikutteisen viranomaistyön välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä sekä
  • edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus

Maankäyttö- ja rakennuslain keskeinen käsite on avoimuus ja vuorovaikutus maankäytön suunnittelussa. Kaavasuunnitelmaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa osallisten kanssa. Osallisia ovat kaavoitettavan alueen asukkaat ja maanomistajat sekä kaikki muut, joiden toimialaan kaava vaikuttaa. Kaavoituksesta tiedotetaan siten, että suunnittelua on mahdollista seurata ja siihen vaikuttaa

Lisätietoja kaavoitusasioissa antaa:

Jari Metso, rakennustarkastaja
puh. 050 389 2152 (soittoajat: maanantai ja torstai klo 9:30 – 15:00)
jari.metso (a) miehikkala.fi