Valitse sivu

Vaakuna ja kuntatunnus

Virolahden vaakunan on suunnitellut Olof Eriksson vuonna 1951. Vaakunaselitys:” Kulta-apilakylvöisessä punaisessa kentässä paaluttainen hopea-ankkuri.”

Vaakuna kuvastaa aiheiltaan Virolahden vanhaa satamapaikkaa, merenkulkua, kauppaa, kalastusta ja maanviljelystä sekä yli 600-vuotiasta seurakuntaa.

Vaakunan väritys poikkeaa niin Kymenlaakson väreiksi ymmärretyistä mustasta ja hopeasta kuin Kymenlaakson Maakuntaliiton väreikseen valitsemista sinisestä ja hopeasta. Viittaus karjalaisuuteen on varsin selvä.

Lähde: Kymenlaakson kuntien vaakunat, http://finnicakymenlaakso.fi/teemat/vaakunat/category/virolahti/

Vaakunan käyttö edellyttää kunnahallituksen lupaa. Luvasta ja vaakunan käyttösääntöjä voi tiedustella kunnantoimistosta (info@virolahti.fi). Vaakunaa ei saa muokata, ja sitä saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, johon lupa on myönnetty.

Virolahden kuntatunnus

Virolahden kunnalla on käytössään graafinen ilme, joka määrittelee ulkoasun mm. kuulutus- ja esittelypohjille. Graafiseen ilmeeseen kuuluu myös kuntatunnus, logo, jota käytetään ensisijaisesti viestinnässä.