Valitse sivu

Vaakuna ja kuntatunnus

Virolahden vaakunan on suunnitellut Olof Eriksson vuonna 1951. Vaakunaselitys:” Kulta-apilakylvöisessä punaisessa kentässä paaluttainen hopea-ankkuri.”

Vaakuna kuvastaa aiheiltaan Virolahden vanhaa satamapaikkaa, merenkulkua, kauppaa, kalastusta ja maanviljelystä sekä yli 600-vuotiasta seurakuntaa.

Vaakunan väritys poikkeaa niin Kymenlaakson väreiksi ymmärretyistä mustasta ja hopeasta kuin Kymenlaakson Maakuntaliiton väreikseen valitsemista sinisestä ja hopeasta. Viittaus karjalaisuuteen on varsin selvä.

Lähde: Kymenlaakson kuntien vaakunat, http://finnicakymenlaakso.fi/teemat/vaakunat/category/virolahti/

Vaakunan käyttö edellyttää kunnahallituksen lupaa. Luvasta ja vaakunan käyttösääntöjä voi tiedustella kunnantoimistosta (kirjaamo(a)virolahti.fi). Vaakunaa ei saa muokata, ja sitä saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, johon lupa on myönnetty.

Virolahden kuntatunnus

Virolahden kunnalla on käytössään graafinen ilme, joka määrittelee ulkoasun mm. kuulutus- ja esittelypohjille. Graafiseen ilmeeseen kuuluu myös kuntatunnus, logo, jota käytetään ensisijaisesti viestinnässä.