Valitse sivu

Päätöksenteko

Hallintosääntö

Kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan alla olevan hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty.

Konserniohje

Kunnan johtamisjärjestelmä

Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, Kaakon kaksikon yhteistoimintasopimukseen, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin.

Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Henkilöstöpolitiikasta vastaa Miehikkälän ja Virolahden kunnanhallitusten alainen henkilöstöjaosto.

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Muutoksenhaku päätöksenteossa

Muutoksenhakuohjeen (oikausvaatimusohjeet ja valitusosoitukset) löytyvät pöytäkirjojen yhteydestä.
Siirry Dynasty -tietopalveluun.

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö