Valitse sivu

Asumisen avustukset

Korjaus- ja energia-avustukset

Avustuksia on mahdollisuus hakea kiinteistöjen energiaremontteihin kolmella eri tavalla. Samaan hankkeeseen ei voi hakea energia-avustusta ja kotitalousvähennystä!

Korjausavustuksia myönnetään

  • vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjauksiin
  • asuntojen kuntoarvioihin ja -tutkimuksiin
  • perusparannustoimenpiteiden suunnitteluun
  • asuinrakennuksille laadittavan huoltokirjan tekemiseen
  • kiinteistökohtaisten talousjätevesijärjestelmien parantamiseen
  • energiaavustukset asuinrakennusten korjaamiseen, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa

Energia-avustuksia myönnetään

  • energiakatselmusten tekemiseen
  • rakennuksen ulkovaipan korjaamiseen
  • ilmanvaihtojärjestelmiin liittyviin toimenpiteisiin
  • lämmitysjärjestelmiin ja uusiutuviin energialähteisiin liittyviin toimenpiteisiin

ELY:n avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka aiheutuvat ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan pientalon öljylämmitysjärjestelmän poistamisesta ja lämmitysmuodon muuttamisesta muihin lämmitysjärjestelmiin, lukuun ottamatta fossiilisia polttoaineita käyttäviä rakennuskohtaisia lämmitysjärjestelmiä.

Avustushakemus on suositeltavaa toimittaa ensisijaisesti Aluehallinnon asiointipalvelunkautta. Ely-keskus: öljylämmityksen vaihtajalle

ARA:n avustuksia voivat hakea omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat sekä kerros- ja rivitaloyhtiöt. Haku on mahdollista valtion tuella myös vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistaville yhteisöille perusparannuskorkotukilainan yhteydessä. Avustus ei ole tulosidonnainen. Aran korjausavustuksista löydät lisätietoja Aran korjausavustusten sivuilta

Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. Et saa kotitalousvähennystä esimerkiksi tarvikkeista tai matkakuluista. Kun yrittäjä lähettää sinulle laskun töistä, laskussa täytyy olla erittely. Erittelystä näet, mikä on työn hinta. Sen jälkeen voit hakea kotitalousvähennystä työn hinnasta. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen. Verottajan internetsivuilla on lisätietoa kotitalousvähennyksestä

Korkotukilainoitus

Korkotukilaina on pankin tai muun rahalaitoksen yhteisölle tai yksityiselle henkilölle myöntämä laina, jonka korosta osa maksetaan asuntorahaston varoista suoraan lainanantajalle. Kunta hyväksyy korkotukilainan ARAlta saamansa hyväksymisvaltuuden puitteissa. Korkotukilainaa voi hakea uustuotantoon, perusparantamiseen tai vanhan asunnon hankintaan.

Lisätietoja
hallintojohtaja Sanna Lahti
040 199 2310

Lisätietoja korkotukilainoista sekä korjaus- ja energia-avustuksista:
Valtion asuntorahasto: www.ara.fi
Ympäristöhallinto: www.ymparisto.fi