Valitse sivu

Asumisen avustukset

Korjaus- ja energia-avustukset

Korjausavustuksia myönnetään

  • vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjauksiin
  • asuntojen kuntoarvioihin ja -tutkimuksiin
  • perusparannustoimenpiteiden suunnitteluun
  • asuinrakennuksille laadittavan huoltokirjan tekemiseen
  • kiinteistökohtaisten talousjätevesijärjestelmien parantamiseen
  • energiaavustukset asuinrakennusten korjaamiseen, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa

Energia-avustuksia myönnetään

  • energiakatselmusten tekemiseen
  • rakennuksen ulkovaipan korjaamiseen
  • ilmanvaihtojärjestelmiin liittyviin toimenpiteisiin
  • lämmitysjärjestelmiin ja uusiutuviin energialähteisiin liittyviin toimenpiteisiin

Lisätietoja
Rakennustoimistosta
040 7107 332

Korkotukilainoitus

Korkotukilaina on pankin tai muun rahalaitoksen yhteisölle tai yksityiselle henkilölle myöntämä laina, jonka korosta osa maksetaan asuntorahaston varoista suoraan lainanantajalle. Kunta hyväksyy korkotukilainan ARAlta saamansa hyväksymisvaltuuden puitteissa. Korkotukilainaa voi hakea uustuotantoon, perusparantamiseen tai vanhan asunnon hankintaan.

Lisätietoja
hallintojohtaja Otto Koskela
040 1992 146

Lisätietoja korkotukilainoista sekä korjaus- ja energia-avustuksista:
Valtion asuntorahasto: www.ara.fi
Ympäristöhallinto: www.ymparisto.fi