Valitse sivu

5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen toteuttaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on hyväksynyt Miehikkälän ja Virolahden kunnat maksuttoman 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen kokeilukunniksi. Kokeilu alkoi 1.8.2018, jolloin vuonna 2013 syntyneet osallistuivat kokeilun ensimmäiselle kaudelle. Kokeilu jatkui vuosille 2019-2020, jolloin vuonna 2014 syntyneet osallistuvat maksuttoman varhaiskasvatuksen toiselle kaudelle. Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu laajenee edelleen elokuussa 2020 ja jatkuu 31.7.2021 asti vuonna 2015 syntyneillä.

Kokeilukunnat osallistuvat Opetushallituksen koordinoimaan viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun yhteistyöverkostoon. Kaakon kaksikossa maksutonta 5-vuotiaiden varhaiskasvatusta tarjotaan kaikissa Kaakon kaksikon päiväkodeissa.

Jokaisella miehikkäläläisellä ja virolahtelaisella lapsella on oikeus maksuttomaan varhaiskasvatukseen arkipäivisin klo 9-13 välisenä aikana kokeilun ajan. Lapsen huoltajat päättävät miten lapsi varhaiskasvatukseen osallistuu. Enemmän kuin maksuttoman ajan (klo 9-13) varhaiskasvatus järjestetään samassa ryhmässä. Perhe voi valita lapselle varhaiskasvatusajan joko 42, 84, 115 tai 150h/kk.

Kesäaikana 1.6.-31.7. toimintaa mahdollisesti yhdistetään alueen varhaiskasvatustarvetta vastaavaksi ja tuolla ajalla 5v maksuttoman varhaiskasvatuksen toteutuspaikka saattaa muuttua.

Varhaiskasvatus on varhaiskasvatuslain mukaan jokaisen lapsen oikeus. Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Moni kehityksen herkkyyskausi koskettaa juuri viisivuotiasta. Varhaiskasvatuksessa painottuu pedagogiikka. Lapsi on kaiken toiminnan keskipiste ja lapsi nähdään aktiivisena toimijana, jolla on oikeus vaikuttaa oman ryhmän toimintaan.

Kesken toimintakauden varhaiskasvatuksensa aloittavat viisivuotiaat ohjautuvat tähän toimintaan automaattisesti. Jos perhe on saanut lapsesta Kelan maksaman lasten kotihoidon tuen ns. sisarkorotuksen, perhe ei menetä tätä etuutta, jos lapsi osallistuu vain maksuttomaan 5v varhaiskasvatukseen. Sisarkorotusta ei saa, jos lapsi osallistuu viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta täydentävään varhaiskasvatukseen.

Maksuttomassa 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa huoltajat vastaavat lapsen kuljettamisesta.

Leikin riemua ja yhdessä kokemisen iloa!

Lisätietoja

Varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander, puh. 040 5493 335.