Valitse sivu

Kompostointi

Uudistetun jätelain mukaan kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen omatoimisesta käsittelystä eli kompostoinnista, sen aloittamisesta, muuttamisesta ja lopettamisesta tulee ilmoittaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle, Kymen jätelautakunnalle.

Kompostointi-ilmoitus tulee tehdä sekä taajamassa että haja-asutusalueella ja vaikka kiinteistöllä kompostoitaisiin vain osan aikaa vuodesta, kuten esimerkiksi vapaa-ajan asunnolla. Ilmoitusvelvollisuus koskee vain keittiössä syntyvän biojätteen (elintarvikejäte) kompostointia. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta. 

Kompostointi vähentää syntyvän loppujätteen määrää ja silloin kiinteistö voi hakea loppujäteastialle pidennettyä tyhjennysväliä.

Mikäli olet jo aloittanut kompostoinnin, ilmoituksen voi tehdä jo nyt, mutta viimeistään 1.1.2023. Ilmoitus kompostoinnista tulee uusia viiden vuoden välein. Jos kompostoinnin aloittaa vasta esimerkiksi ensi vuonna, ei ilmoitusta sitä ennen tarvitse tehdä. Kompostointi on kuitenkin täysin vapaaehtoista.

Lisätietoja

www.kymenlaaksonjate.fi/neuvonta/kompostointi

Kymen jätelautakunta on alueellinen jätehuoltoviranomainen. Toiminta-alue kattaa Haminan, Iitin, Kotkan, Kouvolan, Lapinjärven, Miehikkälän, Mäntyharjun, Pyhtään ja Virolahden kunnat sekä 1.1.2023 alkaen myös Pertunmaan. Kouvola