Valitse sivu

Ilmasto- ja energiaohjelma

Virolahden ja Miehikkälän kuntien ilmasto- ja energiaohjelma

Tausta: Ilmastonmuutos on kaikkia koskettava hyvin merkittävä haaste, jonka etenemisen nopeudella ja vakavuudella on merkittäviä haittoja niin globaalisti kuin paikallisesti. Kaikkien tahojen onkin syytä osallistua ilmastonmuutoksen hillintään. Hillintätoimet avaavat toisaalta yrityksille myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia puhtaan teknologian (cleantech) osalta.

Virolahden & Miehikkälän kunnat haluavat kantaa sekä vastuunsa ilmastonmuutoksen hillinnässä, että toimia esimerkkinä muille organisaatioille. Tämän ohjelman taustalla on mm. Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategiassa 2011 — 2020 (Kymenlaakson liitto 2012) kuntien vastuulle osoitetut toimenpiteet energiatehokkuuden, uusiutuvan energian sekä luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseen. Kymenlaakson maakuntaohjelma 2018-2021 linjaa tavoitteen, että maakunta on hiilineutraali vuonna 2040.

Tämä on Virolahden ja Miehikkälän kuntien toinen energia- ia ilmasto-ohjelma, ja se on voimassa kuluvan valtuustokauden loppuun. Ensimmäinen ohjelma tehtiin vuonna 2016. Seuraava ohjelma tehdään seuraavan valtuustokauden alussa. Ohjelmasta päättävät kuntien valtuustot.

Ohjelman seurantavastuu on kuntien johtoryhmällä, jossa asian valmisteluvastuu on teknisellä johtajalla. Ohjelman toteuttamisessa käytetään tukena seudullista yhteistyötä (Cursor Oy). Ohjelman toteutumista raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Toimenpiteiden toteutumisesta tehdään tiedote vähintään vuosittain.