Valitse sivu

Laskutusohje

Hyvä tavaran/palveluntoimittajamme,

Pyydämme Teitä ystävällisesti huolehtimaan, että yrityksenne taloushallinnosta / laskutuksesta vastaavat henkilöt saavat tiedon kuntiemme sähköisten laskujen vastaanotosta ja tiedon verkkolaskuosoitteistamme sekä päivittävät tietomme järjestelmiinne.

Toivomme jatkossa saavamme laskut ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Mikäli yrityksellänne ei ole mahdollisuutta toimittaa verkkolaskuja tai lähettää laskuja sähköpostitse (PDF-formaatissa), tulee paperilaskut lähettää ylempänä mainittuun laskutusosoitteeseen. Jokaisella laskulla tulee olla viitetietona maininta laskutettavasta toimialasta.

Sähköpostiosoitteet laskuille: virolahti@bscs.basware.com

VIrolahden kunnan Y-tunnus: 0207033-6

Laskutusosoite

Verkkolaskuosoite         003702070336
OVT -tunnus                    003702070336
Välittäjän tunnus            BAWCFI22                     
Operaattori                     Basware Oyj

VIROLAHDEN KUNTA
Toimiala
PL 939
00026 BASWARE   

Yleishallinto:
Kunnanhallituksen ja -valtuuston, matkailun, museotoimen ja elinkeinotoimen laskut

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut:
Sivistyksen ja varhaiskasvatuksen laskut

Tekniset ja ympäristöpalvelut:
Teknisen toimialan laskut

Vesi- ja viemärilaitos:
Vesi- ja viemärilaitosten laskut

Molempien kuntien sivistystoimen laskut osoitetaan Virolahden kunta / Sivistys- ja hyvinvointipalvelut.
Sähköisissä laskuissa käytetään Virolahden kunnan verkkolaskuosoitetta.

Molempien kuntien tukipalvelujen laskut osoitetaan Virolahden kunta / Tukipalvelut.
Sähköisissä laskuissa käytetään Virolahden kunnan verkkolaskuosoitetta.

Toimialatiedon lisäksi laskusta tulee ilmetä viitetietona laskun yksilöivä tieto tilauksen tekijästä tai tilaajan toimipaikasta.