Valitse sivu

Organisaatio

Virolahden ja Miehikkälän valtuustojen 18.6.2007 hyväksymän yhteistyösopimuksen mukaan kunnat järjestävät yhdessä sivistys- ja teknisen toimen sekä hallinnon tukipalvelut (talous- ja henkilöstöhallinto sekä ruokapalvelut). Miehikkälä vastaa teknisistä ja ympäristöpalveluista, Virolahti sivistys- ja hyvinvointipalveluista sekä tukipalveluista. Toimieliminä ovat valtuuston ja hallituksen lisäksi kuntien yhteiset lautakunnat.

Kunnan viranhaltijaorganisaatio Kaakon kaksikossa

Yleishallinto
kunnanjohtaja

Tukipalvelut
hallintojohtaja

Sivistys ja hyvinvointi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Tekniset- ja ympäristöpalvelut
tekninen johtaja

Kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset

Kuntalain mukaan kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Virolahden kunnalla on sopimuksia hallinnon ja palvelujen järjestämisestä.