Valitse sivu

Kotihoidon tuki

Vanhemmat voivat valita kunnallisen varhaiskasvatuksen sijaan lasten kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen.

Lasten kotihoidon tuella tarkoitetaan alle kouluikäisen lapsen vanhemmille vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen maksettavaa taloudellista tukea. Tuki on vanhemmille veronalaista tuloa. Sen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle kolmevuotias lapsi, joka ei ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Kotihoidon tukea maksetaan myös saman perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Tuki voidaan myöntää vanhempainrahakauden päätyttyä ja sitä maksetaan, kunnes nuorin perheen lapsista täyttää kolme vuotta tai siirtyy kunnalliseen varhaiskasvatukseen tai perhe valitsee yksityisen hoidon tuen.

Jos lapsi aloittaa kunnallisen varhaiskasvatuksen, perhe ei voi saada tästä lapsesta kotihoidon tukea eikä yksityisen hoidon tukea. Kotihoidon tukea voidaan kuitenkin maksaa, jos lapsi on osapäiväisessä kunnan järjestämässä esiopetuksessa tai jos lapsi aloittaa koulunkäynnin vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Tietoa tuen määrästä ja tulorajoista saa Kelan internetsivuilta.