Valitse sivu

Vesihuolto

Vesi- ja viemärilaitos

Virolahden kunnalla on oma vedenottamo. Jätevedet johdetaan Haminaan Nuutniemen jätevedenpuhdistamoon.

Jakeluverkon veden laatua seurataan säännöllisesti vesinäyttein.

Vikailmoitukset

Päivystävä numero
0400 346 552

Talousveden laatu

Vesinäytteiden tutkimustulokset 2020