Valitse sivu

Vesihuolto

Vesi- ja viemärilaitos

Virolahden kunnalla on oma vedenottamo. Jätevedet johdetaan Haminaan Nuutniemen jätevedenpuhdistamoon.

Jakeluverkon veden laatua seurataan säännöllisesti vesinäyttein.

Vikailmoitukset

Päivystävä numero
0400 346 552

Talousveden riskinarviointi

Talousveden laatu

Virojoen taajaman vesihuollon toiminta-alue

Kaivoveden tutkiminen

Virolahden kunnanvirastolta (Virojoentie 7) voi noutaa kaivoveden tutkimiseen tarkoitettuja näytepulloja maksutta.

Kaivoveden tutkiminen on maksullista ja hinnasto löytyy täältä: Hinnasto Kymen laboratorion sivulla

Vesinäytteet voi jättää Haminan kaupungin asiakaspalvelupisteeseen (Puistokatu 2) keskiviikkoisin klo 8-11, josta ne toimitetaan Kymen ympäristölaboratorioon maksutta. Lisätietoja Haminan kaupungin ympäristöterveydenhuollon sivuilta