Valitse sivu

Avustus nuorten ensiasuntoon

Virolahden kunta tukee nuorten ensiasunnon hankintaa avustuksella. Avustus on tarkoitettu 18-30 -vuotiaiden virolahtelaisten nuorten osakehuoneistojen ja omakotitalojen hankintaan ja omakotitalojen rakentamiseen ja peruskorjaukseen. Vuoden 2020 avustushakemus on jätettävä kunnanhallitukselle viimeistään 31.10.2020.

Lisätietoja
040 710 7304

Virolahtelaisten nuorten ensimmäinen omistusasunto

Tämä sääntö koskee niitä periaatteita, jolla tuetaan virolahtelaisten nuorten henkilöiden ensimmäisen omistusasunnon hankintaa. Avustus on aina saajalle veronalaista tuloa.

Avustuksen ehdot

  1. Avustuksen myöntää hakemuksen perusteella Virolahden kunnanhallitus.
  2. Avustusta myönnetään vain Virolahden kunnan alueelta hankittuun tai hankittavaan ensiasuntoon. Avustusta myönnetään perhesuhteista riippumatta vain yksi avustus/asunto.
  3. Avustusta myönnetään erimuotoisten osakehuoneistojen hankintaan sekä omakotitalojen hankintaan ja omakotitalojen rakentamiseen ja peruskorjaukseen.
  4. Avustusta myönnetään 18 – 30 –vuotiaille henkilöille. Avio- tai avoliitossa oleville riittää, kun toinen puolisoista täyttää ikävaatimuksen.
  5. Avustettavan asunnon on oltava laatutasoltaan nykyiselle asumiselle asetettujen laatuvaatimusten mukainen. Asumisväljyyden on oltava vähintään 20 huoneistoalan m² henkilöä kohti. Varusteisiin tulee kuulua lämpö, vesi, jätevesi ja sähkö. Peruskorjattavaksi aiotun vanhan kiinteistön avustamiseksi tulee hankkia rakennustarkastajan lausunto asunnon korjauskelpoisuudesta.
  6. Avustuksen maksamisen edellytyksenä osakehuoneiston tai omakotitalon hankinnassa on, että omistusoikeus on siirtynyt ostajalle. Omakotitalon rakentamisen yhteydessä avustus maksetaan, kun rakennustyötä on suoritettu vähintään 20 %.
  7. Mikäli avustus maksetaan harhaanjohtavien tietojen perusteella, on avustuksen saajan palautettava avustus. Mikäli avustuksen maksamisessa esiintyy ristiriitaisuuksia, ratkaisee asian kunnanhallitus.
  8. Lautakunnan talousarvioon varattu nuorten ensiasuntojen avustus jaetaan avustukseen oikeutettujen hakijoiden kesken kuitenkin niin, että yhtä hakijaa kohti myönnettävä avustus on enintään 2 600 €.
  9. Avustusta haetaan kalenterivuosittain seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä.