Valitse sivu

Avustus nuorten ensiasuntoon

Virolahden kunta avustaa nuorten henkilöiden ensiasunnon hankintaa Virolahdelta. Avustuksella halutaan edesauttaa virolahtelaisten nuorten asettumista kotikuntaansa sekä uusien nuorten asukkaiden ja perheiden muuttamista kuntaan. 

Ensiasunnon hankinta-avustuksen säännöt

Virolahden kunta avustaa nuorten henkilöiden ensiasunnon hankintaa Virolahdelta. Avustuksella halutaan edesauttaa virolahtelaisten nuorten asettumista kotikuntaansa sekä uusien nuorten asukkaiden ja perheiden muuttamista kuntaan. 

Virolahden kunnan talousarviossa tämä avustus on arviomääräraha. Virolahden kunnalla on ollut pidemmän aikaa käytössään ensiasunnon hankinta-avustus. Nämä uudet avustussäännöt koskevat 1.1.2022 tai sen jälkeen hankittuja ensiasuntoja sekä samalla kumoaa aiemmin voimassa olleen avustussäännön.

Seuraavat avustuksen säännöt koskevat niitä periaatteita, jolla tuetaan nuorten henkilöiden ensiasunnon hankintaa Virolahdelta. 

Avustuksen ehdot

1)      Avustusta myönnetään vain Virolahden kunnan alueelta hankittuun ensiasuntoon. Sekä hakijan että ensiasunnon tulee täyttää tässä säännössä määritetyt kriteerit. Avustusta myönnetään perhesuhteista riippumatta vain yksi avustus per asunto.

2)      Avustuksen suuruus ensiasunnon hankintaan;

  • Osakehuoneiston tai omakotitalon hankinta 3000 euroa
  • Omakotitalon rakentaminen 5000 euroa

Avustus on aina saajalle veronalaista tuloa ja siitä peritään vero verokortin perusteella, tai sen puuttuessa 60 %.

3)      Asunnon on oltava hakijan ensimmäinen omaksi hankkima asunto. Ensiasunnolla tarkoitetaan tilannetta, jossa hakijalla ei ole ollut aikaisempaa asunto-omistusta Suomessa tai ulkomailla ennen ensiasunnon hankintaa. Hakijan tulee omistaa ensiasunnosta 50 % tai enemmän. Hakijan tulee olla 18-39-vuotias kaupantekohetkellä.

4)      Avustusta voidaan myöntää osakehuoneiston tai omakotitalon hankintaan tai omakotitalon rakentamiseen. Avustusta ei voi myöntää omakotitalotontin hankintaan.

5)      Avustettavan asunnon on oltava laatutasoltaan nykyiselle asumiselle asetettujen laatuvaatimusten mukainen. Asumisväljyyden on oltava vähintään 20 huoneistoalan m² henkilöä kohti. Varusteisiin tulee kuulua lämpö, vesi, jätevesi ja sähkö. Peruskorjattavaksi aiotun vanhan kiinteistön avustamiseksi tulee hankkia rakennustarkastajan lausunto asunnon korjauskelpoisuudesta.

6)      Avustuksen myöntämisen edellytyksenä osakehuoneiston tai omakotitalon hankinnassa on, että omistusoikeus on siirtynyt hakijalle ja hakija asuu vakituisesti kyseisessä asunnossa. 

7)      Avustuksen myöntämisen edellytyksenä omakotitalon rakentamisen yhteydessä on, että omakotitalon valmiusaste on vähintään 20 %.

8)      Avustusta voidaan hakea välittömästi myöntämiskriteerien täytyttyä. 

9)      Avustusta on haettava viimeistään 12 kuukauden kuluessa asunnon hankinta-ajankohdasta (kaupantekopäivä) tai rakennetun omakotitalon valmistumisesta (käyttöönottotarkastuspäivä).

10)  Virolahden kunnan avustuksen käsittelyaika on enimmillään 4 viikkoa. Aika lasketaan siitä, kun avustushakemus on toimitettu tarvittavine tietoineen ja liitteineen. Myönteisen avustuspäätös laitetaan maksuun, kun avustuspäätös on lainvoimainen. Avustus on kunnanhallituksen alainen ja avustuspäätöksen tekee Virolahden kunnanjohtaja.

11)  Mikäli avustus maksetaan harhaanjohtavien tietojen perusteella, on avustuksen saajan palautettava avustus. Mikäli avustuksen maksamisessa esiintyy ristiriitaisuuksia, ratkaisee asian kunnanhallitus.

Lisätietoja

Virolahden kunnan keskustoimisto, 040 710 7304