Valitse sivu

Kattilainen, Vuorilampi

Nopalantie 142, 49860 Klamila

Pinta-ala
n. 6000 m²

Hinta
60.000 €

Varaudu viihtymään -kampanja 1.2.-31.5.2022

Vuorilammen tontin nimellismyyntihinta on 40.000 euroa, kun tontin varaaminen tapahtuu kampanjan aikana ja ehdoin aikavälillä 1.2.-31.5.2022. Lue lisää kampanjasta!

Ostajan on hyvä huomioida, että tontin nimelliskauppahinnan lisäksi ostajalle tulee maksettavaksi kaupanvahvistajan palkkio, varainsiirtovero, lainhuudatuskustannukset, rakennuslupamaksut, liittymismaksut vesi- ja viemäriverkkoon sekä muut mahdolliset maksut.

Varausmaksu ja -ehdot kampanja-aikana

Tontin varausmaksu on 10 % tontin nimelliskauppahinnasta. Tontin varaaminen tehdään sähköisellä varauslomakkeella tai täyttämällä alla oleva varauslomake (pdf) ja toimittamalla sen Virolahden kunnanvirastoon (kirjaamo@virolahti.fi). 

Varaus katsotaan tapahtuneeksi, kun suoritus varausmaksusta on saapunut kunnan pankkitilille. Tämän jälkeen varaus on voimassa 6 kk kampanjan mukaisin myyntiehdoin. Tontin varausmaksu hyvitetään lopullisesta kauppahinnasta.

Mikäli varaaja luopuu tontista, pidättää kunta varausmaksun kokonaisuudessaan itsellään sopimussakkona ja vahingonkorvauksena. 

Mikäli samaa tonttia koskee useampia varauksia, niin tontin varaus menee sille varaajalle, joka on suorittanut varausmaksunsa ensimmäisenä.

Vesi
ei, rakennettava tonttikohtaisesti

Viemäri
ei, rakennettava tonttikohtaisesti

Sähkö
Kymenlaakson Sähkö Oy

Rakennuslupa
vaatii poikkeusluvan

Ei lohkottu, ostaja maksaa lohkomiskulut

Lainhuuto
ostaja maksaa lainhuutokulut

Varainsiirtovero
ostaja huolehtii

Kaupanvahvistajan palkkio
ostaja huolehtii

Rasitteet
– maantien suoja-alue
– kiinteä muinaisjäännös (Vuorilammen kivikautinen asuinpaikka)

Osuus yhteisiin alueisiin
on

Puusto kuuluu kauppahintaan

Muut ehdot
Virolahden kunnan omakotitonttien yleiset myynti- ja varausehdot