Valitse sivu

Asiointi ja hallinto

Koottua tietoa koronavirukseen liittyvistä asioista www.virolahti.fi/korona

Asiointi

Palvelupisteet ja yhteystiedot.

Osallistuminen

Kansalaisvaikuttamisen kanavat.

Päätöksenteko

Kunnan organisaatio ja päätöksenteon prosessit, lautakunnat ja neuvostot.

Talous

Talousarviot, tilinpäätökset, toimintakertomukset, veroprosentit ja laskutusohjeet.

Strategiat ja ohjelmat

Kunta-, elinkeino- ja matkailustrategia, ilmasto- ja energiaohjelma sekä Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekartta.

Viestintä

Viestinnän vastuualueet ja sosiaalisen median kanavat.

Avustukset

Avustuksia rakentamiseen ja asumiseen, yhdistyksille ja yksityisteille.

Lomakkeet

Asumisen, tekniset palvelun  ja varhaiskasvatuksen lomakkeita.