Valitse sivu

Varhaiskasvatuksen erityisopetus

Varhaiskasvatuksen erityisopetus on osa jokapäiväistä varhaiskasvatusta ja tarjoaa jokaiselle lapselle tarvittavan tuen inkluusio -periaatteen mukaisesti lapsen omassa varhaiskasvatusryhmässä. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä henkilökohtaiset kehitykseen ja oppimiseen liittyvät tarpeet. Tarvittavien tukitoimien arvioinnin ja suunnittelun pohjana käytetään havainnointia sekä huoltajilta ja muilta yhteistyötahoilta lapsesta saatuja tietoja. Lisäksi lapsen tuen tarvetta voidaan arvioida erilaisten varhaiskasvatukseen soveltuvien testien avulla. Mikäli tarvetta ilmenee, ohjaamme perheet jatkotutkimuksiin asiantuntijalausuntoa varten.

Kaakon kaksikon varhaiskasvatuksessa korostetaan varhaisen tuen merkitystä ja haasteiden lisääntymisen ehkäiseminen on keskeistä. Tukitoimien alettua tuen tarvetta arvioidaan ja suunnitellaan säännöllisesti dokumentoiden koko toimintakauden ajan. Tuen järjestämisessä keskeisessä roolissa ovat henkilöstön toiminta ja vuorovaikutus suhteessa toisiinsa, lapsiryhmään sekä yksittäiseen lapseen. Henkilöstön tulee tarkastella omia työtapojaan jatkuvasti sekä toimia tiimisopimukseen ja ryhmävasuun kirjattujen arviointi- ja työkäytäntöjen mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työskentely jokaisessa Kaakon kaksikon lapsiryhmässä konsultoiden, samanaikaisopettaen ja työtä ohjaten, tukee tuen arviointia ja toteutumista eri portailla sekä henkilöstön ammatillista kasvua ja oman osaamisen kehittymistä.

Erityisopetuksesta vastaa

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja/ kehittämissuunnittelija Erika Jokimies
040 7107 326
erika.jokimies (a) virolahti.fi