Valitse sivu

Varhaiskasvatuksen erityisopetus

Varhaiskasvatuksen erityisopetus on osa jokapäiväistä varhaiskasvatusta ja tarjoaa jokaiselle lapselle tarvittavan tuen inkluusio -periaatteen mukaisesti lapsen omassa varhaiskasvatusryhmässä. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä henkilökohtaiset kehitykseen ja oppimiseen liittyvät tarpeet. Tarvittavien tukitoimien arvioinnin ja suunnittelun pohjana käytetään havainnointia sekä huoltajilta ja muilta yhteistyötahoilta lapsesta saatuja tietoja. Lisäksi lapsen tuen tarvetta voidaan arvioida erilaisten varhaiskasvatukseen soveltuvien testien avulla. Mikäli tarvetta ilmenee, ohjaamme perheet jatkotutkimuksiin asiantuntijalausuntoa varten.

Kaakon kaksikon varhaiskasvatuksessa korostetaan varhaisen tuen merkitystä ja haasteiden lisääntymisen ehkäiseminen on keskeistä. Tukitoimien alettua tuen tarvetta arvioidaan ja suunnitellaan säännöllisesti dokumentoiden koko toimintavuoden ajan. Tuen järjestämisessä keskeisessä roolissa ovat henkilöstön toiminta ja saumaton vuorovaikutus suhteessa toisiinsa, lapsiryhmään sekä yksittäiseen lapseen. Henkilöstön tulee tarkastella omia työtapojaan jatkuvasti sekä toimia tiimisopimukseen ja vasuun kirjattujen arviointi- ja työtapojen mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee jokaisessa Kaakon kaksikon lapsiryhmässä konsultoiden, samanaikais- ja yhteisopettaen sekä henkilöstön työtä ohjaten. Hänen tehtävänään on vastata tuen suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja vaikuttavuuden arvioinnista tuen eri tasoilla. Lisäksi veo/kehittämissuunnittelija tukee henkilöstön ammatillista kasvua ja oman osaamisen kehittymistä osallistumalla päiväkotien pedagogiseen johtamiseen yhdessä päiväkodin johtajan kanssa.

Erityisopetuksesta vastaa

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja/ kehittämissuunnittelija Erika Jokimies
040 7107 326
erika.jokimies (a) virolahti.fi