Valitse sivu

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksen tarkoituksena on ohjein, säännöin ja määräyksin opastaa rakentajaa kohti tasapainoista ja viihtyisää lopputulosta sekä samalla edistää hyvää ympäristökuvaa ja hyvää rakennustapaa. Rakennusjärjestys toimii oppaana tulkittaessa yksittäiselle rakennushankkeelle kohdistettavia vaatimuksia.

Rakennusjärjestyksen määräykset ovat asemakaavoja ja yleiskaavoja täydentäviä siten, että kaavamääräykset ovat ensisijaisia.

Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät Maankäyttö- ja rakennuslakia sekä voimassa olevia asemakaavoja. Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma menevät rakennusjärjestyksen edelle.

Rakennusjärjestys on astunut voimaan 27.6.2022

RAKENNUSJÄRJESTYS

Ympäristönsuojelumääräykset

Hevostalliohje

Pelastustieohje

Virolahden ja Miehikkälän kuntien rakennusjärjestysten uusiminen

10.6.2021 Miehikkälän ja Virolahden kuntien rakennusjärjestysten yhdistäminen ja ajantasaistaminen on edennyt rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä rakennusjärjestysehdotus vaiheeseen. Lue lisää rakennusvalvonnan sivuilta..