Valitse sivu

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksen tarkoituksena on ohjein, säännöin ja määräyksin opastaa rakentajaa kohti tasapainoista ja viihtyisää lopputulosta sekä samalla edistää hyvää ympäristökuvaa ja hyvää rakennustapaa. Rakennusjärjestys toimii oppaana tulkittaessa yksittäiselle rakennushankkeelle kohdistettavia vaatimuksia.

Rakennusjärjestyksen määräykset ovat asemakaavoja ja yleiskaavoja täydentäviä siten, että kaavamääräykset ovat ensisijaisia.

Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät Maankäyttö- ja rakennuslakia sekä voimassa olevia asemakaavoja. Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma menevät rakennusjärjestyksen edelle.

Rakennusjärjestys on voimassa 30.9.2002 alkaen.

Virolahden ja Miehikkälän kuntien rakennusjärjestysten uusiminen

Miehikkälän ja Virolahden kuntien rakennusjärjestysten uusimisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tehty vuosina 2018-2019. Lue lisää rakennusvalvonnan sivuilta..