Valitse sivu

Osallistuminen

Kansalaisvaikuttaminen

Demokratia.fi ja Otakantaa.fi ovat oikeusministeriön kansalaisille tarkoitettuja sivustoja.

Demokratia.fi – ajankohtaista tietoa asioiden valmistelusta paikallisesti, Suomessa ja Euroopan unionissa.

Otakantaa.fi on valtionhallinnon keskustelufoorumi, jossa ministeriöt järjestävät kansalaiskuulemisia eri aiheista.

Kuntalaisaloite

Kuntalain 23§:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.
Kuntalaiset voivat tehdä aloitteita kirjaamo(a)virolahti.fi tai postitse Virolahden kunnalle.

Palautelomake

Yleistä palautetta tai kysymyksiä kunnan toiminnasta voi antaa palautelomakkeen kautta.