Valitse sivu

Osallistuminen

Kansalaisvaikuttaminen

Demokratia.fi ja Otakantaa.fi ovat oikeusministeriön kansalaisille tarkoitettuja sivustoja.

Demokratia.fi – ajankohtaista tietoa asioiden valmistelusta paikallisesti, Suomessa ja Euroopan unionissa.

Otakantaa.fi on valtionhallinnon keskustelufoorumi, jossa ministeriöt järjestävät kansalaiskuulemisia eri aiheista.

Kuntalaisaloite

Kuntalain 23§:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalaisaloitteen voi tehdä kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa.

Palautelomake

Yleistä palautetta tai kysymyksiä kunnan toiminnasta voi antaa palautelomakkeen kautta.