Valitse sivu

Osallistuminen

Kansalaisvaikuttaminen

Kansanvalta.fi ja Otakantaa.fi ovat oikeusministeriön kansalaisille tarkoitettuja sivustoja.

Kansanvalta.fi tarjoaa monipuolista tietoa suomalaisesta demokratiasta ja kansalaisvaikuttamisen keinoista niin kunnissa kuin valtion tasolla.

Otakantaa.fi on valtionhallinnon keskustelufoorumi, jossa ministeriöt järjestävät kansalaiskuulemisia eri aiheista.

Kuntalaisaloite

Kuntalain 23§:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalaisaloitteen voi tehdä kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa.

Palautelomake

Yleistä palautetta tai kysymyksiä kunnan toiminnasta voi antaa palautelomakkeen kautta.