Valitse sivu

Viestintä

Virolahden Kunnanhallitus johtaa kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta. Kunnanhallitus hyväksyy yleisesti hallintoa koskevat viestintäsäännöt ja tiedottamisen periaatteet.

Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Kunnanjohtaja ja toimialajohtajat vastaavat päivittäisestä palvelu- ja päätösviestinnästä. Kunnanjohtaja vastaa oman kuntansa osalta kunnan yhteisen viestinnän koordinoinnista1 . Toimialajohtaja johtaa toimialan viestintää kunnanhallituksen viestintäohjeistuksen mukaisesti. Yleishallinnossa on nimettynä kunnan viestintävastaava, joka tukee toimielinten ja toimialojen viestintää sekä toimii yhteyshenkilönä viestintäverkostoissa.

Kunnanhallitus, lautakunnat, kunnanjohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että kunnan asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet. Tiedottaminen, valmistelun avoimuus ja vuorovaikutus ulottuvat myös kuntayhtymiin, kunnallisiin yhtiöihin ja yhteistyöhankkeisiin.

Sosiaalisen median kanavat

Virolahden kunta sosiaalisessa mediassa

Virolahden matkailu “Visit Virolahti” sosiaalisessa mediassa