Valitse sivu

Hyvät virolahtelaiset,

Tällä kyselyllä kartoitamme ajatuksianne Virolahden kylistä ja niiden turvallisuudesta. Saatuja vastauksia voidaan hyödyntää mm. kylien turvallisuussuunnitelman laatimisessa ja kylien toiminnan kehittämisessä. Turvallisuuskysely auttaa myös mahdollisten rahoitusten hakemisessa ja sen avulla saadaan välitettyä tietoa kylien tilanteesta mm. kunnalle ja pelastuslaitokselle.

Turvallisuuskysely on jatkoa Virolahden kunnan ja Kymenlaakson Kylien Virolahden kyläfoorumille, joka järjestettiin 11.4.2024 Bunkkerimuseolla.

Kaikkien kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden vastaukset ovat tärkeitä. Vastaamalla vaikutat oman kyläsi ja kunnan toimintaan ja tulevaisuuteen!

Kyselyyn vastaamisvaihtoehdot:

1. Kysely on tehty sähköisenä, mutta paperilomakkeella vastaaminen on myös mahdollista. Paperilomakkeita on saatavana Virolahden kirjastolta, Tyynen Puodista, Klamilan Kujansuusta ja Bunkkerimuseolta. Toivomme mahdollisimman monen, myös usean perheenjäsenen täyttävän sähköisen kyselylomakkeen. Kyselyn linkki löytyy TÄSTÄ sekä Virolahden kunnan www-sivuilta www.virolahti.fi ja Facebook-sivuilta Virolahden kunta sekä Kymenlaakson Kylät.

2. Paperiset lomakkeet voi palauttaa Virolahden kirjastossa tai Klamilan Kujansuussa olevaan palautuslaatikkoon, Kunnanviraston postilaatikkoon (Mäkitie, Virojoki) tai postitse Virolahden kunta, PL 14, 49901 Virolahti.

Kyselyssä annetut tiedot käsitellään luottamuksellisesti; vastauksia käsitellään nimettöminä ja niin, ettei yksittäistä ihmistä tunnista vastauksista. Vastauksista koottua yhteenvetoa saatetaan myös hyödyntää maaseutututkijoiden verkostossa osana laajempaa tutkimusmateriaalia.

Vastaathan kyselyyn viimeistään 15.8.2024. Kyselyn tulokset esitellään ja niistä keskustellaan Virolahden II kyläfoorumissa syksyn 2024 aikana, tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja antavat:

Virolahden kunta                                                             Kymenlaakson Kylät ry
Sari Rasi                                                                          Siru Ahopelto
p.050 389 2125                                                                p. 040 519 2375
sari.rasi@virolahti.fi                                                       siru.ahopelto@kymenlaaksonkylat.fi