Valitse sivu

Kymen Jätelautakunta

Kymen jätelautakunta on aloittanut toimintansa 1.5.2012. Jätelautakunta on sijoitettu Kouvolan kaupungin organisaatioon ja siinä ovat edustettuina kaikki Kymenlaakson kunnat. Jätehuollon viranomaistehtävät on siirretty kunnilta yhteiselle jätelautakunnalle lukuunottamatta jätehuollon valvontaa.

Päätökset jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta (jäteastian tyhjennysvälin muutokset ja yhteisten jäteastioiden käyttö ym.) tehdään jatkossa Kymen jätelautakunnassa, jonne myös ilmoitukset ja anomukset tulee lähettää.

Asiointi  Kymen jätelautakunnassa

Jätehuollon valvonta jää edelleen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille. Siten ilmoitukset laittomista kaatopaikoista, roskaantumisesta tai muusta jätehuollon laiminlyönnistä tai toimimattomuudesta voi edelleen tehdä oman kunnan ympäristötoimeen.