Valitse sivu

Klamila, Rannankangas

Klamila, Rannankangas 3, 4, 5, 9
Rannankankaantie, 49860 Klamila

Pinta-alat

3.) 2370 m²
4.) 3190 m²
5.) 2550 m²
9.) 3770 m²

Hinta

45.000 €/tontti

HUOM! Rannankankaan yhteisrantaisten tonttien 3 ja 9 nimellismyyntihinta on 30.000 euroa ja tontin 4 nimellismyyntihinta on 20.000 euroa, kun tontin varaaminen tapahtuu kampanjan aikana ja ehdoin aikavälillä 15.5.-30.6.2021. Lue lisää kampanjasta!
Tontti 5. tarjousaika päättyi 14.6.2021.

Ostajan on hyvä huomioida, että tontin nimelliskauppahinnan lisäksi ostajalle tulee maksettavaksi kaupanvahvistajan palkkio, varainsiirtovero, lainhuudatuskustannukset, rakennuslupamaksut, liittymismaksut vesi- ja viemäriverkkoon sekä muut mahdolliset maksut.

Varausmaksu ja -ehdot kampanja-aikana 14.5.-30.6.2021

Tontin varausmaksu on 10 % tontin nimelliskauppahinnasta. Tontin varaaminen tehdään sähköisellä varauslomakkeella tai täyttämällä alla oleva varauslomake (pdf) ja toimittamalla sen Virolahden kunnanvirastoon (kirjaamo@virolahti.fi).

Varaus katsotaan tapahtuneeksi, kun suoritus varausmaksusta on saapunut kunnan pankkitilille. Tämän jälkeen varaus on voimassa 6 kk kampanjan mukaisin myyntiehdoin. Tontin varausmaksu hyvitetään lopullisesta kauppahinnasta.

Mikäli varaaja luopuu tontista, pidättää kunta varausmaksun kokonaisuudessaan itsellään sopimussakkona ja vahingonkorvauksena.

Mikäli samaa tonttia koskee useampia varauksia, niin tontin varaus menee sille varaajalle, joka on suorittanut varausmaksunsa ensimmäisenä.

Vesi

Liityttävä Pyölin vesiosuuskuntaan

Viemäri

Liityttävä Pyölin vesiosuuskuntaan. Liittymämaksu 9500 €, joka maksetaan kunnalle kaupantekohetkellä.
Lisäksi Pyölin vesiosuuskunnan osuusmaksu 50 €.

Jätevesipumppaamo: osuuskunnalle, kun pumppaamo asennettu n. 4000 € (hinta kulloisenkin markkinahinnan mukaisesti).
Vesihuoltoliittymä on tontin rajalla, liittymän rakentamiskulut maksaa liittyjä.
Käyttömaksu: kulloinkin voimassa oleva Pyölin vesiosuuskunnan käyttömaksu.
Pyölin osuuskunta puh. 040 483 5671

Sähkö

Kymenlaakson Sähkö Oy

Rakennuslupa

Rakennuslupa

Tonttien lohkominen

Tontti 5 lohkottu, tonttien 3, 4 ja 9 lohkomiskustannuksen maksaa ostaja

Lainhuuto

ostaja maksaa lainhuutokulut

Varainsiirtovero

ostaja huolehtii

Kaupanvahvistajan palkkio

ostaja huolehtii

Rasitteet

– Rannankankaantie rasittaa osaa tontteja
– Pyölin vesiosuuskunnan johdot rasittaa osaa tontteja tiealueella

Osuus yhteisiin alueisiin

– yksi osuus vv-1 alueeseen (yhteinen virkistysalue, jossa uimaranta)
– osuus yhteiseen vesialueeseen
– ei sisällä osuutta rakennettuihin rakennelmiin. Niistä neuvoteltava erikseen muitten osakkaitten kanssa.

Puusto kuuluu kauppahintaan.

Rakennusvelvoite

Rakentamisvelvoiteaika on kolme (3) vuotta kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien. Rakentamisvelvoitteen rikkomisesta peritään viivästysajalta sopimussakkoa, joka kampanjassa myydyillä tonteilla on 20 % kohteen kauppahinnasta jokaiselta alkavalta 12 kuukauden kaudelta velvoiteajan umpeen kuluttua, aina siihen asti kunnes rakentamisvelvoite on täytetty.

Muut ehdot

Kunnan kauppakirjojen yleiset ehdot.

Lisätietoa

Markku Uski
tekninen johtaja
050 389 2150
markku.uski (a) miehikkala.fi