Valitse sivu

Virolahden kunnanhallitus on kokouksessaan 25.3.2024 § 47 päättänyt asettaa Virolahden Aurinkovoima Oy:n suunnitteleman Virolahden aurinkovoimalan osayleiskaavan luonnoksen nähtäville.

Aurinkovoimalan osayleiskaavan luonnos pidetään nähtävillä 4.4. – 4.5.2024 Virolahden kunnantoimistossa, os. Virojoentie 7, 49900 Virolahti, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiaan. Lisäksi luonnos on nähtävillä kunnan kotisivulla www.virolahti.fi
Mahdolliset mielipiteet on toimitettava Miehikkälän kunnan infopisteeseen, os. Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä tai sähköisesti osoitteeseen kaavoitus@virolahti.fi 4.5.2024 klo 24 mennessä.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Jari Metso, puh. 050 389 2152, sähköposti jari.metso@miehikkala.fi.

Virolahden aurinkovoimahankkeen kaavaluonnosvaiheen yleisötilaisuus järjestetään Rajasalissa (Itätie 1, 49900 Virolahti) keskiviikkona 10.4. klo 17.30–19.30 (kahvitus klo 17 alkaen).

Tilaisuuteen pystyy osallistumaan myös Teamsilla, johon voi ilmoittautua 9.4.2024 mennessä sähköpostilla sisko.kotzschmar@fortum.com

4.4.2024

Virolahden kunnanhallitus