Valitse sivu

Virolahden kunnan ilmoitustaulu

Virolahden kunnanhallitus teki 10.8.2020 päätöksiä kunnan arkeen liittyvien käytäntöjen osalta:

1. Kunta luopuu kunnanviraston fyysisestä julkisten kuulutusten ilmoitustaulusta 1.8.2020.
2. Kunta hankkii virallisia kuulutuksia ja ilmoituksia varten asiakaspalvelupäätteen.
3. Kaikki viralliset kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan kunnan verkkosivuilla kuntalain 108 §:n mukaisesti.

Rakennusjarjestys_27.6.2022_Kaakon-kaksikko_finalLataa

Rakennusjärjestyksen voimaantulo

Virolahden kunnanvaltuusto on päätöksellään 16.5.2022 § 13 hyväksynyt Kaakon kaksikon uuden rakennusjärjestyksen. Rakennusjärjestys astuu voimaan 27.6.2022. 20.6.2022 Virolahden kunnanhallitus Rakennusjärjestys Ympäristönsuojelumääräykset 14.6.2021 Hevostalliohje...

ELY: Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen päätös.

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 18.5.2022 antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa tilapäistä...

Kutsuntakuulutus 2022

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 2004 syntyneiden sekä muiden alempana/ kääntöpuolella mainittujen asevelvollisten kutsunnat Kaakkois-Suomen aluetoimiston alueella...