Valitse sivu

Kuulutukset ovat nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Opintie 4, ellei kuulutuksessa toisin mainita. Tämä sähköinen ilmoitustaulu ei vastaa täydellisesti virallista ilmoitustaulua.

Lapin ELY-keskuksen yleistiedoksianto ajoneuvon siirrosta

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Lapin ELY-keskus on 26.6.2020 tehnyt seuraavan päätöksen, jota ei muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi. Lapin ELY-keskuksen päätös 26.6.2020, LAPELY/2816/2020 ajoneuvon siirrosta Virolahden kunnan varastoon sekä ajoneuvon...

Kuulutus päätöksestä maa-aineslupa-asiassa Vilkkilä

Lupavaliokunta on käsitellyt Palin Granit Oy:n maa-aineslain 4 §:n ja valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta 1 §:n mukaisen lupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta luvan hakijalle tarvekiven louhintaan, sekä luvan aloittaa toiminta muutoksenhausta...

Vireillä oleva eläinsuojan ilmoitusmenettely, Järvenkylä

Haminan lupavaliokunnassa on vireillä ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n mukainen eläinsuojan ilmoitusmenettelyä koskeva hakemus.HAKIJA: Reiska Järvenkylä, Järvenkyläntie 49, 49860 KlamilaTOIMINNAN KUVAUS: Eläinsuojan ilmoitusmenettelyhakemus koskee olemassa...

Kuulutus vireillä olevan maa-aineslupahakemuksen johdosta

Virolahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (Haminan kaupungin lupavaliokunta) on jätetty maa-aineslain 4 §:n tarkoittama lupahakemus koskien maa-ainesten ottamista.Kyseessä on Kaakon Kiinteistöt Oy:n maa-aineslupahakemus soran ottamiseksi Virolahden kunnan...

Kaavoituskatsaukset nähtävillä 11.6.-13.7.2020

Miehikkälän ja Virolahden kuntien maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaiset kaavoituskatsaukset ovat julkisesti nähtävillä 11.6. - 13.7.2020 välisen ajan kuntien www- sivuilla, osoitteissa www.miehikkala.fi ja www.virolahti.fi. Kuntatekniikan lautakunta 11.6.2020...

Hurpun asemakaava – ehdotusvaiheen nähtävilläolo

Kuulutus ehdotusvaiheen nähtävilläolosta Hurpun asemakaava, joka koskee tiloja 935-430-2-147, 935- 430-2-148 (osa) ja 935-430- 2-32 (osa) pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtävänä 11.6.-13.7.2020. Kaavahankkeen tavoitteena on selvittää...