Valitse sivu

Kuulutukset ovat nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Opintie 4, ellei kuulutuksessa toisin mainita. Tämä sähköinen ilmoitustaulu ei vastaa täydellisesti virallista ilmoitustaulua.

Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen

Kuulutus ympäristönsuojelumääräysten laatimisesta Haminan kaupungin, sekä Miehikkälän ja Virolahden kuntien alueella. Haminan lupavaliokunnassa on vireillä ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n  mukainen ympäristönsuojelumääräysten laatiminen. Määräykset...

Haetaan koulunkäyntiavustajia (Virolahti, Miehikkälä)

Virolahden kunnan sivistys- ja hyvinvointipalvelut julistaa haettavaksi:        Koulunkäyntiavustaja määräaikaisesti ajalle 10.8.2020-4.6.2021 (ensisijainen sijoituspaikka Virolahden yläaste).Koulunkäyntiavustaja määräaikaisesti ajalle 10.8.2020-4.6.2021 (ensisijainen...

Haetaan liikunnan lehtorin sijaista

Virolahden kunnan sivistys- ja hyvinvointipalvelut julistaa uudelleen haettavaksi:            Yläasteen ja lukion yhteisen liikunnan lehtorin sijaisuus (liikunta ja terveystieto) ajalle 10.8.2020-5.6.2021...

Haetaan biologian ja maantiedon lehtorin sijaista

Virolahden kunnan sivistys- ja hyvinvointipalvelut julistaa haettavaksi: Biologian ja maantiedon lehtorin sijaisuus  määräaikaisesti ajalle 10.8.2020-5.6.2021 (ensisijainen sijoituspaikka Virolahden yläaste ja lukio).            Hakemukseen on liitettävä CV ja...

Venepaikat

Niiden, jotka pitävät venettään Virolahden kunnan omistamilla alueilla (mm.Virojoessa, Ukkosaaressa, Siikasaaressa, Ruosviikinpohjassa, Mustalahdessa) kesällä 2020 ja jotka eivät ole vielä saaneet laskua venepaikasta, on ilmoitettava veneen pidosta tekniseen...

Kuulutus ympäristö- ja maa-aineslupapäätöksestä

Virolahden kunta, on toimittanut Haminan kaupungin lupavaliokunnalle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen koskien kiven louhintaa ja murskausta, sekä kierrätysasfaltin ja -betonin murskausta. Lisäksi on haettu maa-aineslain 4 §:n mukainen...