Valitse sivu

Virolahden kunnan ilmoitustaulu

Virolahden kunnanhallitus teki 10.8.2020 päätöksiä kunnan arkeen liittyvien käytäntöjen osalta:

1. Kunta luopuu kunnanviraston fyysisestä julkisten kuulutusten ilmoitustaulusta 1.8.2020.
2. Kunta hankkii virallisia kuulutuksia ja ilmoituksia varten asiakaspalvelupäätteen.
3. Kaikki viralliset kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan kunnan verkkosivuilla kuntalain 108 §:n mukaisesti.

Ritva Ahokkaan perintö

Virolahden kunta pyytää tekemään aloitteita 30.11.2022 mennessä kunnalle lahjoitetun Ritva Ahokkaan perinnön käytöstä. Kunnanhallitus on kokouksessaan 09.12.2019 § 167 merkinnyt tiedoksi Valtioneuvoston päätöksen Ritva Ahokkaan kuolinpesän omaisuuden luovutuksesta...