Valitse sivu

Vuoden 2024 määrärahoista myönnettävät yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset ovat haettavissa 26.4.2024 mennessä.

Hakemukset tulee palauttaa osoitteella:

Miehikkälän kunta, Tekniset ja ympäristöpalvelut, Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä tai tekninen.toimi@miehikkala.fi.

Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Valtionapupäätöksen saaneiden yksityistiekuntien, jotka hakevat lisäksi kunnan avustusosuutta tien perusparannuskustannuksiin, on jätettävä perusparannusavustushakemukset 1.9.2024 mennessä avustusta myöntävän kunnan toimipisteeseen.

Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Sami Nivuslammi, puh. 040 199 2221, sami.nivuslammi@miehikkala.fi

Kuntatekniikan lautakunta

Lisätietoja ja hakemuslomake löytyy: Miehikkälän kunnan kotisivuilta