Valitse sivu

Julkipanoilmoitus 17.5.2024

RAKENNUSTARKASTAJA ON TEHNYT 16.5.2024 SEURAAVAT PÄÄTÖKSETLupatunnus 935-2024-14§ 16Kiinteistö 935-426-3-158 (Veikkola)RakennuslupaUuden piharakennuksen rakentaminen vanhan purettavan piharakennuksen paikalle. julkipanoilmoitus 17.5.2024Lataa

Virolahden kunta tiedottaa venepaikoista

Niiden, jotka pitävät venettään Virolahden kunnan omistamilla alueilla (mm. Virojoessa, Ukkosaaressa, Siikasaaressa, Ruosviikinpohjassa, Mustalahdessa) kesällä 2024 ja jotka eivät ole vielä saaneet laskua venepaikasta, on ilmoitettava veneen pidosta tekniseen...

Museovirasto jatkaa vanhojen kivilouhosten inventointia

Museovirasto jatkaa vuonna 2023 aloittamaansa Virolahden vanhojen kivilouhosalueiden arkeologista inventointia 23-24.5.2024 Sittasaaren-Tuntinniemen-Hepokallion-Kirsniemen alueella sekä mahdollisesti joissakin länsirannan saarissa. Inventoinnin tarkoituksena on...