Valitse sivu

Osayleiskaavan muutos / Virolahden aurinkovoimala

Virolahden kunnanhallitus on kokouksessaan 25.3.2024 § 47 päättänyt asettaa Virolahden Aurinkovoima Oy:n suunnitteleman Virolahden aurinkovoimalan osayleiskaavan luonnoksen nähtäville.Aurinkovoimalan osayleiskaavan luonnos pidetään nähtävillä 4.4. – 4.5.2024...