Valitse sivu

Virolahden liittyminen Haminaan otti askeleen taaksepäin, kun Virolahden kunnanhallitus päätti maanantain 22.4.2024 kokouksessaan esittää Virolahden kunnanvaltuustolle kuntaliitosesityksen hylkäämistä. Haminan kaupunginhallitus otti myönteisen kannan liitokseen ja päätti esittää Haminan kaupunginvaltuustolle puolestaan esityksen hyväksymistä. Molempien kuntien valtuustot päättävät lopullisesti kuntaliitosesityksen hylkäämisestä tai hyväksymisestä 7.5.2024.

Haminan kaupunginhallituksen kuntaliitosesitystä puoltava päätös syntyi yksimielisesti. Virolahden kunnanhallituksessa päätös syntyi vasta äänestyksen jälkeen. Anja Kivelä (PS) teki asian käsittelyn aikana kunnanjohtajan pohjaesitykselle vastaehdotuksensa, jossa kunnanvaltuusto ei hyväksy esitettyä kuntaliitosesitystä. Esitystä kannattivat kunnanhallituksen jäsenet Tomi Kokkola (Kesk.), Vappu Kuokka (Kesk.) ja Nita Lintunen (Kok.). Koska oli tehty pohjaesitykselle kannatettu vastaehdotus, asiasta jouduttiin
äänestämään. Äänestyksessä vastaehdotus sai 5 ääntä (Kivelä, Kokkola, Kuokka, Lintunen, Juha Vuorela, Kesk.) ja pohjaehdotus 2 ääntä (Osmo Havuaho, Kesk., Risto Kouki, SDP). Kunnanhallituksen päätökseksi tuli, että se esittää kunnanvaltuustolle kuntaliitosesityksen hylkäämistä.

Haminan ja Virolahden kuntaliitosselvitystä lähdettiin vuoden 2023 keväällä tekemään Virolahden kunnan aloitteesta, kun se tiedusteli Haminan kaupungilta kiinnostusta kuntaliitosselvityksen tekemiseen. Molempien kuntien valtuustot tekivät syyskuussa 2023 päätöksen kuntaliitosselvityksen aloittamisesta. Selvityksen tavoitteena oli selvittää, voisiko Hamina ja Virolahti yhtenä kuntana vastata paremmin kuntien tulevaisuuden haasteisiin ja järjestää paremmin alueen asukkaiden tarvitsemat palvelut sekä niiden rahoitus. Tiiviin työn tuloksena selvitysraportti ja yhdistymissopimus valmistuivat maaliskuussa 2024, jolloin kuntien hallitukset päättivät asettaa kuntaliitosselvityksen asiakirjat kuntalaisten nähtäväksi.

Lopullisesti kuntaliitoksesta päättävät Haminan kaupunginvaltuusto ja Virolahden kunnanvaltuusto, jotka molemmat pitävät kokouksensa 7. toukokuuta klo 17.00. Päätös tulee olla samansisältöinen molemmissa valtuustoissa, jotta kuntaliitosesitys jatkaisi matkaansa valtiovarainministeriöön. Hallitusten päätösten jälkeen Haminan ja Virolahden kuntaliitos matkaa edelleen kuntien valtuustoihin, jossa lopulliset päätökset toukokuussa tehdään.

Lisätiedot:
● Ilari Soosalu, Haminan kaupunginjohtaja, p. 040 353 2213, ilari.soosalu@hamina.fi
● Otto Koskela, Virolahden kunnanjohtaja, p. 040 199 2146, otto.koskela@virolahti.fi
● Antti Pakkanen, Haminan kaupunginhallituksen puheenjohtaja, p. 041 446 1632, antti.pakkanen@valtuusto.hamina.fi
● Vappu Kuokka, Virolahden kunnanhallituksen puheenjohtaja, p. 040 531 1350, vappu.kuokka@virolahti.fi