Valitse sivu

Ilmoitus päätöksestä
Vesilain mukainen päätös
Päätösnro 94/2024
Dnro ESAVI/49794/2023
Hakija Kantturakosken Vesivoima Oy
Asia
Virojoen Kantturakosken vesivoimalaitoksen kalatietä koskevan vesitalous-luvan lupamääräyksessä 15 määrätyn määräajan pidentäminen, Virolahti

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 22.4.-29.5.2024 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.