Valitse sivu
 1. ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN VUONNA 2018 -syntyneille lapsille

  Esiopetus on velvoittava; lukuvuonna 2024-2025 on kaikkien 2018 syntyneiden lasten osallistuttava esiopetukseen. Esiopetusta järjestetään vähintään 700 h vuodessa (4 tuntia päivässä). Esiopetuksessa noudatetaan koulun työvuoden loma-aikoja. Esiopetus alkaa 8.8.2024

  Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu 22.3.2024 mennessä.
  Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2024-2025
   Klamilan päiväkodin esiopetusryhmässä
   Virojoen päiväkodin esiopetusryhmässä
   Miehikkälän päiväkodin esiopetusryhmässä

  Perusopetuslain mukainen kuljetusoikeus järjestetään lähikouluperiaatteen mukaisesti. Kuljetustarve ilmoitetaan hakemuksessa. Esiopetukseen tutustumispäivä on 18.4.2024, johon lapsi kutsutaan kirjeellä.
 2. VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN
  Uusia hakemuksia varhaiskasvatukseen otetaan vastaan jatkuvasti. Hakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Jos varhaiskasvatuksen tarve ei ole ennakoitavissa äkillisen työnsaannin tai koulutuksen aloittamisen takia, tulee paikkaa hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen tarvetta.

  Jos toivotte lapsellenne varhaiskasvatuspaikkaa 1.8.2024 alkavalle toimintakaudelle 2024 -2025, pyydämme teitä jättämään hakemuksen 22.3.2024 mennessä. Niiden perheiden, jotka haluavat lapsen varhaiskasvatuspaikan vaihtoa, tulee tehdä siirtohakemus (sama sähköinen linkki).

  Miehikkälän kunta on opetuksen järjestäjä 1.8.2024 alkaen ja miehikkäläläisten lasten hakemustiedot käsittelee Miehikkälän kunta. Miehikkälän kunnan viranhaltija aloittaa työnsä myöhemmin keväällä.
 3. HAKEMUSLOMAKKEET JA LISÄTIEDOT
  Varhaiskasvatukseen haetaan ja esiopetukseen ilmoittaudutaan samalla hakemuksella.
  Sähköinen hakemus löytyy Virolahden kunnan nettisivulta:
  https://www.virolahti.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatukseen-hakeminen/