Valitse sivu

Virolahti on lähestynyt Haminaa kuntaliitosselvityksen tekemiseen liittyen ja Hamina on ilmaissut olevansa myötämielinen aloitteelle. Kyseessä olisi Virolahdelle kolmas selvitys noin 15 vuoteen Haminan kanssa. Myös Miehikkälä oli näistä ensimmäisessä selvityksessä mukana vuonna 2008.

Asia herättää ymmärrettävästi monia kysymyksiä, kuten: Miksi tähän ryhdytään? Miksi Kaakon kaksikko -yhteistyötä ei mieluummin jatketa? Karkaavatko palvelut Virolahdelta? Hyvien kysymysten lisäksi monet tunteet nousevat eittämättä pintaan – onhan Virolahti erottamaton osa omaa identiteettiämme. Selvitykseen ei kuitenkaan lähdetä kevein perustein, vaan painavin järkiperustein.

Meidän yhteinen tavoitteemme on turvata asukkaidemme palvelut ja alueen elinvoima myös pidemmällä aikavälillä. Tavoitteessa onnistumisen ehdoton edellytys on tasapainoinen talous.

Toimintaympäristömme on viimeisen 2-3 vuoden aikana muuttunut radikaalisti. Erityisesti sote-uudistuksen ja Venäjän hyökkäyssodan seurannaisina taloutemme on pahasti epätasapainossa ja valitettavasti tulevien vuosien näkymä ei näytä valoisammalta.

Virolahden taloudesta lähtee kroonisesti enemmän rahaa ulos, mitä tulee sisään. Tätä eroa joudutaan paikkaamaan lyhytaikaisella velkarahalla, jota on nostettu vuosien 2021 ja 2022 aikana 5,5 miljoonaa euroa (lähes 40 %) lisää. Lyhytaikaisilla lainoilla olemme voineet ylläpitää peruspalveluitamme, maksaa pitkäaikaista pankkilainaamme pois sekä rahoittamaan investointejamme. Tilanne on epäterve.

Kaakon kaksikon nykymallilla toimittaessa Virolahden taloudessa on noin 1,5 – 2,0 miljoonan euron rakenteellinen alijäämä. Alueellisten synergiaetujen lisäämiseksi ja kustannussäästöjen saamiseksi, Virolahden ensisijainen vaihtoehto oli tiivistää yhteistyötä Miehikkälän kanssa aina kuntaliitokseen asti. Kun Miehikkälä ei tähän voinut suostua, niin toiseksi paras vaihtoehto oli tehdä rakenteellisia muutoksia Kaakon kaksikko -yhteistyöhön.

Vuodenvaihteen 2022-2023 molemmin puolin käydyissä neuvotteluissa Virolahti toi esille, että yhteiseen palvelutuotantoon tarvitaan vähintään 1,5 miljoonaa euroa säästöjä, jotka tulisi saada pääsääntöisesti palvelualueen synergiaetuja hyödyntäen. Suurimpana yksittäisenä synergiaetu-säästönä Virolahti esitti yläkoulujen yhdistämistä. Kaikkien synergiaetusäästöjen osalta Virolahden ehdotukset kattoivat noin kolmanneksen säästötarpeesta, joten Virolahden ja Miehikkälän olisi pitänyt löytää yhteistyössä vielä runsaasti lisää säästökohteita.

Miehikkälän kunta katsoi, ettei se voi hyväksyä Virolahden ehdottamia säästökohteita. Neuvottelut päättyivät alkuvuonna kuntien yhteisessä palveluohjaustyöryhmässä yhteiseen näkemykseen siitä, että on tarpeen aloittaa selvitys Kaakon kaksikko -yhteistyön purkamisesta.

Haluamme tässä yhteydessä korostaa, että ymmärrämme niitä motiiveja, miksi Miehikkälä ei voinut Virolahden ehdotuksiin suostua. Virolahdella meidän on kuitenkin toimittava, sillä ilman olennaisia muutoksia olemme kuntalain mukaisessa arviointimenettelyssä viimeistään tilikauden 2024 päätteeksi. Nykyinen toimintamalli ei ole meille vaihtoehto.

Olemmekin Virolahdella tyytyväisiä siihen, että Hamina on halukas selvittämään kanssamme kuntaliitosvaihtoehdon. Se ei tietenkään johda automaattisesti kuntaliitokseen, kuten ei kahdella aiemmallakaan kerralla. Haminankaan taloustilanne ei ole mairitteleva ja tiedostamme, että löydämme Virolahdella ja Haminassa edestämme vielä monta hankalaa kysymystä. Miten painotamme liitoksesta aiheutuvia välittömiä haittoja suhteessa arvioituihin pitkän aikavälin hyötyihin? Miten mahdollinen kuntaliitos palvelisi ydintavoitettamme; asukkaidemme palveluita ja elinvoimaa pidemmällä aikavälillä? Miltä uusi kunta palveluineen näyttäisi juuri minun näkökulmasta?

Vaihtoehdon hyvyyttä tai heikkoutta ei kuitenkaan tiedetä, jos sitä ei selvitetä. Heikoin tilanne on silloin, jos vaihtoehtoa ei ole. Virolahden kunnanvaltuusto ja Haminan kaupunginvaltuusto päättävät kuntaliitosselvityksestä alkusyksystä 2023. Kun päätökset on tehty ja selvityksen yksityiskohdat ovat täsmentyneet, tulemme järjestämään aiheeseen liittyen avoimia yleisötilaisuuksia.

16.6.2023 Virolahden kunnanvaltuuston ryhmien (KESK, PS, SDP, KOK) puheenjohtajat ja kunnanjohtaja