Valitse sivu

Tiedote 24.1.2023

Virolahden ja Miehikkälän kunnat ovat noin 15 vuoden ajan järjestäneet osan palvelutuotannostaan ns. vastuukuntamallilla, jossa toinen kunnista tuottaa sovitun yhteistoiminnan piirissä olevat palvelut molempiin kuntiin. Yhteistoiminnasta on käytetty nimeä Kaakon kaksikko.

Kuntien luottamushenkilöistä koostuva Kaakon kaksikon palveluohjaustyöryhmä on neuvotellut vuoden 2022 loppupuolella ja vuoden 2023 alkupuolella Kaakon kaksikko -yhteistoiminnan tulevaisuudesta. Neuvottelujen pohjalta molemmat kunnat ovat päätyneet siihen, että selvitystyö Kaakon kaksikko -yhteistoiminnan päättämiseksi käynnistetään.

Selvitystyöllä ei ole välittömiä vaikutuksia henkilöstöön tai työtehtäviin.

24.1.2023 Miehikkälässä ja Virolahdella

Arto Ylönen, Miehikkälä kunnanjohtaja (lisätiedot; puh. 0503499571)
Veli-Matti Pulli, Virolahden kunnanjohtaja (lisätiedot; puh. 0503892100)