Valitse sivu

Kymsote tiedotti eilen ensimmäisestä Kaakon kaksikon alueella todetusta koronavirustapauksesta. Henkilöstössä todetun tartunnan seurauksena Kymsote ja Terveystalo sulkivat Miehikkälän terveysaseman 3.4. asti. Virolahden terveysasema palvelee tuona aikana normaalisti myös Miehikkälän asukkaita.

Tautitapauksen pitäisi olla viimeinen herätys siihen, että jokaisen pitää omalta osaltaan toimia vastuullisesti ja ohjeistusten mukaisesti niin, ettei itse levitä tautia ja aseta siten kanssaihmisiä vaaraan. Ohjeistusten noudattamisella vältymme kireämpien rajoituskeinojen, kuten esim. ulkonaliikkumiskiellon käyttöönotolta.

Suomen hallitus päätti 16.3.2020 toimista koronavirustilanteen vuoksi. Kaakon kaksikon kunnat ovat muuttaneet toimintaansa hallituksen linjausten mukaisesti, toimenpiteistä tiedotettiin valmiusryhmän kokouksen jälkeen 16.3. illalla. Hallitus päätti eilen 30.3. jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia13. toukokuuta 2020 saakka.

Tautitilanteen hidastamiseksi kunnissa tehdyt toimet ovat aiheuttaneet myönteisiä, mutta myös muutamia kielteisiä kuntalaisreaktioita. Kuntien ripeä ja ajantasainen tiedottaminen on saanut paljon kiitosta. Kielteiset reaktiot ovat liittyneet kuntien tekemiin, normaalitilanteesta poikkeaviin toimiin. Emme ota kevyesti tekemiämme päätöksiä. Päätökset on valmisteltu kuntien valmiusryhmässä, jossa on pohdittu toimien vaikutusta monelta kantilta. Vallitsevassa tilanteessa kuntien velvollisuutena on hoitaa oma osuutensa kuntalaisten terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi. Haluamme esittää kiitokset henkilöstölle sekä kuntalaisille siitä, miten hyvin sopeutuminen normaaleista poikkeaviin olosuhteisiin on sujunut.

Kaakon kaksikon valmiusryhmä tekee tilanteen jatkuvaa seurantaa ja arviointia sekä tekee varautumistoimia sen varalta, että tilanne muuttuu haasteellisemmaksi.

Lisätietoja koronavirustilanteesta saatte seuraamalla:
Kymsote: https://korona.kymsote.fi/
THL: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaistakoronaviruksesta-covid-19


Pidetään toisemme turvassa,

Arto Ylönen                                             
Miehikkälän kunnanjohtaja

Veli-Matti Pulli
Virolahden kunnanjohtaja