Valitse sivu

Virolahden kunta on ajantasaistamassa merenranta-alueiden oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. Kaavan ensisijaisena tavoitteena on oikaista kaavassa havaitut virheellisyydet, päivittää kaavaan myönnetyt poikkeamat ja selvittää mahdollisuus nostaa loma- ja asuinrakennuspaikkojen rakennusoikeutta. Tavoitteena on tarkastella kyläalueiden ja niiden läheisyydessä olevien lomarakennuspaikkojen muuttamista vakituisiksi asuinrakennuspaikoiksi. Kaavatyön yhteydessä tutkitaan maanomistajien 31.8.2021 mennessä tehdyt esitykset

Yleiskaavan muutoksen luonnos pidetään yleisesti nähtävillä 21.4. – 23.5.2022 välisen ajan Virolahden kunnanvirastossa, os. Virojoentie 7 49900 VIROLAHTI ja Miehikkälän kunnantalon kuntatekniikan toimistossa os. Keskustie 4A, 49700 MIEHIKKÄLÄ, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiaan. Koronarajoituksista johtuen asiointi tulee sopia erikseen markku.uski@miehikkala.fi tai puh. 050 3892 150.
Luonnos on nähtävillä myös Virolahden kunnan kotisivulla www.virolahti.fi ja Etelä-Kymenlaakson karttapaikassa https://karttapalvelu.kotka.fi// .

Kaavaluonnoksesta järjestetään erillinen esittelytilaisuus webinaarina 5.5.2022 klo 15.00 – 17.00. Webinaariin ei tarvita erillistä ilmoittautumista. Linkki webinaariin.

Luonnoksesta mahdollisesti esitettävät mielipiteet on toimitettava kuntatekniikan toimistoon os. Keskustie 4A 49700 MIEHIKKÄLÄ, tai sähköpostitse kaavoitus@virolahti.fi 23.5.2022 klo 15.00 mennessä.

Voimassa oleva kaava on nähtävillä Etelä-Kymenlaakson karttapalvelussa https://karttapalvelu.kotka.fi// .
(vasemman laidan Aineistot valikosta valitaan: Näytä kartalta/Kaavoitus/ Yleiskaava. Kiinteistörajat saa näkyviin: Perusrekisteritiedot/Kiinteistöt).

Kuntatekniikan lautakunta 30.3.2022

Merenranta-alueiden osayleiskaava-aineisto, luonnos 2022

Jos kartat eivät avaudu, löydät ne myös Etelä-Kymenlaakson karttapaikasta https://karttapalvelu.kotka.fi// .