Valitse sivu

Asunnon irtisanomisilmoitus

Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanominen

Irtisanomisaika on täysi kalenterikuukausi, joka lasketaan kuukauden viimeisestä päivästä (AHVL 52§). Esimerkiksi jos asunto irtisanotaan 2.5. (irtisanomisaika lasketaan toukokuun lopusta), vuokrasuhde päättyy 30.6.

Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen

Pääsääntöisesti määräaikainen vuokrasopimus sitoo molempia osapuolia koko sopimuskauden, eikä sitä voi irtisanoa.

Lue ennen alla olevan lomakkeen täyttämistä ohjeet asunnon irtisanomisesta.