Merenranta-alueiden osayleiskaavan luonnos nähtävillä

Virolahden kunta on ajantasaistamassa merenranta-alueiden oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. Kaavan ensisijaisena tavoitteena on oikaista kaavassa havaitut virheellisyydet, päivittää kaavaan myönnetyt poikkeamat ja selvittää mahdollisuus nostaa loma- ja asuinrakennuspaikkojen rakennusoikeutta. Tavoitteena on tarkastella kyläalueiden ja niiden läheisyydessä olevien lomarakennuspaikkojen muuttamista vakituisiksi asuinrakennuspaikoiksi. Kaavatyön yhteydessä tutkitaan maanomistajien 31.8.2021 mennessä tehdyt esitykset Yleiskaavan muutoksen luonnos pidetään yleisesti nähtävillä 21.4. – … Jatka artikkelin Merenranta-alueiden osayleiskaavan luonnos nähtävillä lukemista