Valitse sivu

Unelmoitko kodista meren äärellä?

Koti meren äärellä -tonttikampanja

Virolahdella, Klamilan sataman läheisyydessä sijaitsevat Rannankankaan omakotitalotontit 3, 4,  ja 9 myydään erikoisehdoilla ja -hinnoilla tonttikampanjan aikana 14.5.-30.6.2021. 

Tarjoa tontista toukokuuussa!

Tontin 5. tarjouskauppa päättyi 14.6.2021.

Tonttien 3, 4, ja 9 myynti

Tutustu tästä myytäviin omakotitalotontteihin 3, 4 ja 9!

Kampanja- ja myyntiehdot

Kampanjassa sovelletaan erityisiä myyntiehtoja, joihin voit tutustua täällä..

Rannankankaan tontti 5 myydään tarjouskaupalla

Tarjousten jättöaika päättyi 14.6.2021. Tarjouskampanjan kohteena olevaa tonttia 5 koskevat kampanjassa määritetyt rakentamisvelvoitteet sekä varausmenettely sekä soveltuvien osin muut kampanja-ajan keskeiset ehdot.

Rannankankaan tonttien 3, 4 ja 9 myynti

Rannankankaan yhteisrantaisten tonttien 3 ja 9 nimellismyyntihinta on 30.000 euroa ja tontin 4 nimellismyyntihinta on 20.000 euroa, kun tontin varaaminen tapahtuu kampanja-aikana ja -ehdoin aikavälillä 15.5.-30.6.2021.

Ostajan on hyvä huomioida, että tontin nimelliskauppahinnan lisäksi ostajalle tulee maksettavaksi kaupanvahvistajan palkkio, varainsiirtovero, lainhuudatuskustannukset, rakennuslupamaksut, liittymismaksut vesi- ja viemäriverkkoon sekä muut mahdolliset maksut.

Kampanja- ja myyntiehdot

 

Tontin varaaminen ja varausmaksu

  1. Varaa haluamasi kampanjaa koskeva tontti sähköisellä varauslomakkeella tai toimita varauslomake Virolahden kuntaan.
  2. Maksa tontin varausmaksu ohjeiden mukaisesti.

Tontin varausmaksu on 10 % tontin nimelliskauppahinnasta. Tontin varaaminen tehdään ensisijaisesti sähköisellä varauslomakkeella, mutta sen voi toimittaa myös paperilla Virolahden kuntaan kirjaamo@virolahti.fi tai Virolahden kunta, Virojoentie 7, 49900 Virolahti.

Varaus katsotaan tapahtuneeksi, kun suoritus varausmaksusta on saapunut kunnan pankkitilille. Mikäli samaa tonttia koskee useampia varauksia, niin tontin varaus menee sille varaajalle, jonka varausmaksu on saapunut ensimmäiseksi kunnan pankkitilille (OP Kymenlaakso).

Varausmaksu suoritetaan Virolahden kunnan pankkitilille FI57 5523 0820 0008 07 (OP Kymenlaakso) viitenumeroa käyttäen. Rannankankaan tonttien maksuviitteet:
Tontti 3 =  35935123403
Tontti 4 =  35935123504
Tontti 9 =  35935123609

Tontin varaus on voimassa 6 kk kampanjan mukaisin myyntiehdoin. Tontin varausmaksu hyvitetään lopullisesta kauppahinnasta.

Mikäli varaaja luopuu tontista, pidättää kunta varausmaksun kokonaisuudessaan itsellään sopimussakkona ja vahingonkorvauksena.

Tontin varausta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle.

 

Rakentamisvelvoite

Rakentamisvelvoiteaika on kolme (3) vuotta kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien. Rakentamisvelvoitteen rikkomisesta peritään viivästysajalta sopimussakkoa, joka kampanjassa myydyillä tonteilla on 20 % kohteen kauppahinnasta jokaiselta alkavalta 12 kuukauden kaudelta velvoiteajan umpeen kuluttua, aina siihen asti kunnes rakentamisvelvoite on täytetty.

Miksi kannattaa valita Virolahti?

Katso täältä perusteluja, miksi asumispaikaksi kannattaa valita Virolahti..

Tutustu Klamilan kylään!

Klamilan kylän omilla sivuilla voit tutustua alueen palveluihin, yhdistyksiin ja niiden toimintaan..