Valitse sivu

Kuntavaalit 2021

Virolahden kunnanvaltuustossa on 21 valtuutettua.  Uuden valtuuston toimikausi alkaa 1.8.2021.

Äänioikeutettu kuntavaaleissa on viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä Suomen kansalainen, jonka kotikunta on Virolahti.  Lisätietoja: www.vaalit.fi/aanioikeus

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 26.5.-8.6.2021 Virolahden kirjastossa, os. Rantatie 9, 49900 Virolahti

arkisin 26.5.-28.5.; 31.5.-4.6. ja 7.-8.6. klo 10–19
la–su 29.-30.5. ja 5.-6.6. klo 10–16

Tilapäisesti ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse 2.- 5.6.2021.  Lisätietoja www.vaalit.fi tai suomi-seura.fi/kuntavaalit.

Vaalibussi

Vaalibussi kiertää torstaina 27.5. seuraavilla pysäkeillä:

klo 8:15- 8:45 Vaalimaan ent. koulu
klo 9:10-9:55 Kotola-Mattilan VPK:n talo
klo 10:25-11:10 Ravijärven VPK:n talo
klo 11:35-12:05 Häppilä, Pajamäntien risteys
klo 12:30-14:00 Klamilan Sale
klo 14:25-15:25 Harjun oppimiskeskus
klo 15:50-16:35 Pihlajan Mäkipirtti
klo 17:05-17:35 Virolahden kirkon aukio

Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyys äänestyspaikalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.
Vaalibussin puh. 040 710 7304

Kotiäänestys

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua tiistaina 1.6.2021 klo 16 mennessä.

Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia saa äänestää kotona.  Äänestys tapahtuu ennakkoäänestysjakson aikana äänestäjän kanssa erikseen sovittavana ajankohtana.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen:

  • kirjallisesti os. Virolahden keskusvaalilautakunta, Virojoentie 7, PL 14, 49901 Virolahti tai
  • sähköpostilla e-mail: kirjaamo@virolahti.fi, tai
  • puhelimitse p. 040-710 7304

Villinrannan palvelukeskuksessa äänestävät vain laitoksessa hoidettavana olevat henkilöt

Vaalitoimikunta tiedottaa äänestysmenettelystä laitoksessa julkaistavalla kuulutuksella.

Vaalipäivän 13.6.2021 äänestys

Varsinaisen vaalipäivän äänestys omalla, ilmoituskorttiin merkityllä äänestysalueella

sunnuntaina 13.6.2021 klo 9 – 20

  • Klamilan koulu, Häppiläntie 750, 49860 KLAMILA
  • Ravijoen paloasema, Koulutilantie 556, 49980 RAVIJOKI
  • Virolahden kirjasto, Rantatie 9, 49900 VIROLAHTI

Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyys äänestyspaikalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

Koronan huomiointi äänestyksessä

Kaikilla äänestyspaikoilla noudatetaan turvavälejä (yli 2 m) ja THL:n Korona-hygieniaohjeita.

  • Karanteeniin tartuntalääkärin päätöksellä määrätty henkilö äänestää, ennakkoäänestysjaksolla kotiäänestyksessä tai vaalipäivän äänestyksessä vaalihuoneen ulkopuolella sovittavin erityisjärjestelyin.  Ilmoittautuminen kotiäänestykseen yllä olevan ohjeen mukaan.  Ns. karanteeni-äänestämiseen vaalipäivänä yleisellä äänestyspaikalla ilmoittaudutaan etukäteen keskusvaalilautakunnalle puh. 050 389 2120.  Ilmoitus on tehtävä viimeistään 4 h ennen yleisen äänestyspaikan vaalihuoneen sulkeutumista.
  • Eristykseen määrätyt äänestäjät äänestävät ennakkoäänestysjaksolla hoitolaitoksessa terveysviranomaisen määrittämin ehdoin.

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään. Henkilöllisyyden voi todistaa kuvallisella asiakirjalla, esim. ajokortilla tai poliisin myöntämällä henkilökortilla tai passilla. Selvitykseksi kelpaa myös ns. pahvinen ajokortti, jos vaalivirkailija tunnistaa äänestäjän siinä olevasta kuvasta. Oleellista on, että vaalivirkailija voi varmistua äänestäjän henkilöllisyydestä. Jos äänioikeutetulla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa voimassa olevaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Vaalivirkailija voi pyytää äänestäjää poistamaan hetkeksi kasvomaskin henkilöllisyyden toteamiseksi.

Virolahden kunnan ehdokasluettelo