Valitse sivu

Aluevaalit 2022

Aluevaaleissa valitaan Kymenlaakson hyvinvointialueelle 59 aluevaltuutettua, jotka muodostavat aluevaltuuston. Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa.  Aluevaltuusto aloittaa 1.3.2022 ja toimii siihen asti, kunnes seuraavat vaalit järjestetään keväällä 2025.  Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Vuodesta 2025 alkaen aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa.

Lisätietoja Kymenlaakson hyvinvointialueesta
Lisätietoja aluevaaleista

Aluevaalien 2022 ehdokashakemusten jättämisestä ja valittavien valtuutettujen lukumäärästä koskeva: kuulutus

Äänioikeus aluevaaleissa

Äänioikeus aluevaaleissa määräytyy vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleissa: äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.
Lisätietoja: www.vaalit.fi/aanioikeus

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 12.1.-18.1.2022 Virolahden kirjastossa, os. Rantatie 9, 49900 Virolahti

arkisin 10-18
la–su 10-16

Tilapäisesti ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse 12.- 15.1.2022. 
Lisätietoja www.vaalit.fi tai Suomi-Seuran sivuilta.

Vaalibussi (Reitissä pieniä muutoksia edellisiin vaaleihin)

Vaalibussi kiertää torstaina 13.1.2022 seuraavilla pysäkeillä:

klo 08:15 – 09:00  Kotola-Mattilan VPK:n talo
klo 09:25 – 10:00  Vaalimaa Shopping Center Oy
klo 10:30 – 11:15  Ravijärven VPK:n talo
klo 11:40 – 12:10  Häppilä, Pajamäentien risteys
klo 12:30 – 14:00  Klamilan Sale
klo 14:25 – 15:25  Harjun Oppimiskeskus Oy
klo 15:50 – 16:35  Pihlajan Mäkipirtti
klo 17:05 – 17:35  Virolahden kirkon aukio

Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyys äänestyspaikalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.
Vaalibussin puh. 040 710 7304

Kotiäänestys

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua tiistaina 11.1.2022 klo 16 mennessä.

Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia saa äänestää kotona.  Äänestys tapahtuu ennakkoäänestysjakson aikana äänestäjän kanssa erikseen sovittavana ajankohtana.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen:

  • kirjallisesti os. Virolahden keskusvaalilautakunta, Virojoentie 7, PL 14, 49901 Virolahti tai
  • sähköpostilla e-mail: kirjaamo@virolahti.fi, tai
  • puhelimitse p. 040-710 7304

Villinrannan palvelukeskuksessa äänestävät vain laitoksessa hoidettavana olevat henkilöt

Vaalitoimikunta tiedottaa äänestysmenettelystä laitoksessa julkaistavalla kuulutuksella.

Vaalipäivän 23.1.2022 äänestys

Varsinaisen vaalipäivän äänestys omalla, ilmoituskorttiin merkityllä äänestysalueella

sunnuntaina 23.1.2022 klo 9 – 20

  • Klamilan koulu, Häppiläntie 750, 49860 KLAMILA
  • Ravijoen paloasema, Koulutilantie 556, 49980 RAVIJOKI
  • Virolahden kirjasto, Rantatie 9, 49900 VIROLAHTI

Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyys äänestyspaikalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

Koronan huomiointi äänestyksessä

Kaikilla äänestyspaikoilla noudatetaan turvavälejä (yli 2 m) ja THL:n Korona-hygieniaohjeita.

  • Karanteeniin tartuntalääkärin päätöksellä määrätty henkilö äänestää, ennakkoäänestysjaksolla kotiäänestyksessä tai vaalipäivän äänestyksessä vaalihuoneen ulkopuolella sovittavin erityisjärjestelyin.  Ilmoittautuminen kotiäänestykseen yllä olevan ohjeen mukaan.  Ns. karanteeni-äänestämiseen vaalipäivänä yleisellä äänestyspaikalla ilmoittaudutaan etukäteen keskusvaalilautakunnalle puh. 050 389 2120.  Ilmoitus on tehtävä viimeistään 4 h ennen yleisen äänestyspaikan vaalihuoneen sulkeutumista.
  • Eristykseen määrätyt äänestäjät äänestävät ennakkoäänestysjaksolla hoitolaitoksessa terveysviranomaisen määrittämin ehdoin.

Vaalit tullaan järjestämään tammikuussa 2022 epidemiatilanteen edellyttämillä järjestelyillä.

Äänestäjille jo tutuksi tulleet varotoimet, kuten käsihuuhde, maski ja väljempi jonotus, ovat käytössä tarvittaessa myös aluevaaleissa. 

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään. Henkilöllisyyden voi todistaa kuvallisella asiakirjalla, esim. ajokortilla tai poliisin myöntämällä henkilökortilla tai passilla. Selvitykseksi kelpaa myös ns. pahvinen ajokortti, jos vaalivirkailija tunnistaa äänestäjän siinä olevasta kuvasta. Oleellista on, että vaalivirkailija voi varmistua äänestäjän henkilöllisyydestä. Jos äänioikeutetulla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa voimassa olevaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Vaalivirkailija voi pyytää äänestäjää poistamaan hetkeksi kasvomaskin henkilöllisyyden toteamiseksi.

Ehdokasluettelo

julkaistaan myöhemmin.