Valitse sivu

Haminan lupavaliokunnassa on vireillä ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 1. mom liitteen 1 taulukon 2 kohdan 14 a) mukainen ympäristölupahakemus. Härmän Erämiehet ry hakee lupaa Härmänkankaan ampumaradan toimintaan Virolahden kunnan Pappilan kylän kiinteistölle 935-420-3-73. Alueella ei ole aiempaa ympäristölupaa. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan luvittaminen.

HAKIJA: Härmän Erämiehet ry

Yhteyshenkilö: Niko Eriksson, p. 044 536 9513, niksatus@hotmail.com (Härmän Erämiehet ry), Anna Hovila, p. 040 680 5365, anna.hovila@ampumaurheiluliitto.fi

TOIMINNAN KUVAUS: Ampumarata on perustettu vuonna 1981. Ampumarata-alue koostuu kolmesta erillisestä lajiradasta, joista yhdellä ammutaan haulikolla (skeet), yhdellä pistoolilla ja yhdellä kiväärillä (hirvirata). Tavallisen harjoitusammunnan lisäksi radalla järjestetään ampumakokeita sekä pidetään vuosittain muutama ammuntakilpailu. Sallituiksi laukausmääriksi haetaan eri lajiradoille yhteensä 20 000 laukausta vuodessa. Ampumarata sijaitsee Härmänkankaan 1-luokan pohjavesialueella (0593501).

HAKEMUSASIAKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO: Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 13.6. – 22.7.2024 yleisessä tietoverkossa Haminan kaupungin ja Virolahden kunnan internet-sivuilla kuulutuksen liitteissä osoitteessa: www.hamina.fi/kuulutukset

MUISTUTUSTEN JA MIELIPITEIDEN JÄTTÄMINEN: Hakemuksen johdosta voivat ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä lupavaliokunnalle osoitetun kirjallisen muistutuksen 22.7.2024 mennessä, os. Haminan lupavaliokunta, PL 70, 49401 Hamina, tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu@hamina.fi. Myös muut kuin asianosaiset voivat ilmaista lautakunnalle mielipiteensä hakemuksen johdosta samassa määräajassa.

KUULEMISTILAISUUS: Lupa-asian käsittelyn yhteydessä ei järjestetä julkista kuulemistilaisuutta, ellei muistutuksissa ja lausunnoissa ilmene siihen erityistä tarvetta.

Lisätietoja asiasta antaa vs. ympäristötarkastaja Minttu Miettinen, p. 050 477 5329

Haminassa 13.6.2024
LUPAVALIOKUNTA