Valitse sivu

Päätöksen antaja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hakija Kantturakosken Voima Oy

Asia Virojoen Kantturakosken vesivoimalaitoksen kalatien kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen vuosille 2024–2029, Virolahti

Päätöksen pääasiallinen sisältö Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy Kantturakosken kalatien kalataloudellisen tarkkailuohjelman muutoksin.

Nähtävänä pito ja tiedoksisaantipäivä Tämä kuulutus, päätös ja oikaisuvaatimusosoitus ovat nähtävillä ELYkeskuksen verkkosivulla 6.5.–13.6.2024 (www.ely-keskus.fi > Etusivu > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset > Alueellista tietoa, valitse: Varsinais-Suomi).
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.
Asiakirjat pidetään yleisesti nähtävänä valitusajan loppumiseen asti.
Muutoksenhaku Päätökseen voi hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.
Määräaika oikaisuvaatimuksen jättämiseksi päättyy 13.6.2024 klo 16.15.

Lisätietoja Kalastusbiologi Joonas Ikävalko puh. 050 350 8361 tai joonas.ikavalko@ely-keskus.fi.