Valitse sivu

Virolahden kunnanhallitus on 18.3.2024 § 40 päättänyt varata kuntarakennelain 7 §:n mukaisesti kunnan asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuuden tehdä huomautuksen ehdotuksesta kuntien yhdistymisesitykseksi.

Kuntaliitosselvityksen nähtäville asetettavat asiakirjat julkaistaan tämän kuulutuksen liitteinä 19.3.-17.4.2024 väliselle ajalle.

Asiakirjat ovat:

  • Kuntaliitosselvitysraportti
  • Kuntien yhdistymissopimus

Asiakirjat ovat nähtävissä myös Virolahden kunnanvirastolle, Virojoentie 7, 49900 Virolahti
(avoinna ma-pe klo 9.00-11.00 ja klo 11:45-15.00)

Huomautukset on jätettävä 17.4.2024 klo 24 mennessä Virolahden kunnan kirjaamoon:

Virolahden kunta, kirjaamo, PL 14, 49901 Virolahti
Käyntiosoite: Virojoentie 7, 49900 Virolahti
Sähköposti:  kirjaamo@virolahti.fi

Kirjekuoreen tai sähköpostin otsikoksi maininta “Huomautus, kuntaliitos”