Valitse sivu

Museovirasto tekee Virolahden vanhoilla kivilouhosalueilla arkeologista inventointia, jonka tarkoituksena on määrittää ja tarkentaa siellä sijaitsevien lukuisten louhosalueiden aluerajaukset sekä täydentää niihin liittyviä kohdekuvauksia mm. arkistoaineistoihin, maastohavaintoihin ja kaukokartoitusaineistoihin perustuen. Alueella sijaitsevat louhokset ajoittuvat noin 1700–1900 luvuille ja lähes kaikkien osalta puuttuu tällä hetkellä mm. aluerajaus. Kohteet on tällä hetkellä merkitty Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin (kyppi.fi) pääosin ainoastaan pistemerkinnöin.

Inventointia tullaan tekemään lähivuosina useissa eri jaksoissa. Tänä vuonna on tarkoitus aloittaa inventointi Hämeenkylän louhosalueella, jossa aiempien tietojen perusteella tiedetään olevan 12 erillistä louhosta. Inventointia tehdään tänä vuonna 17–18.8 sekä vielä myöhemmin tarkentuvana ajankohtana.

Hämeenkylän louhosalue sijaitsee Virolahden kirkonkylältä etelään avautuvan Rautalanlahden itäisellä ranta-alueella Hämeenkylän kohdalla ja siitä etelään. Alueella on runsaasti mm. vapaa-ajan asuntoja, joiden läheisyydessä tai pihapiirissä saattaa olla louhoksiin liittyviä rakenteita. Inventoinnissa mahdollisesti havaittaviin rakenteisiin ei kajota vaan ne ainoastaan dokumentoidaan sanallisesti, valokuvaten ja paikkatiedot talteen ottaen. Inventoijat pyrkivät aiheuttamaan mahdollisimman vähän häiriötä alueen asukkaille.

Hämeenkylän louhosalueesta löytyy lisätietoa Museoviraston ylläpitämästä kulttuuriympäristön palveluikkunasta https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000010781

Inventoinnin yhteyshenkilö on Museoviraston erikoistutkija Jouni Taivainen. jouni.taivainen@museovirasto.fi, P. 0295336280